logo Introibo

Teksty liturgiczne

Msza Święta utkana jest z dwóch rodzajów tekstów. Pierwsze (Ordo Missae) wyznaczają stał‚y porządek przebiegu liturgii. Wyrażają… misterium uobecniania się ofiary Krzyżowej Chrystusa i usposabiają… zgromadzonych wiernych do uczestnictwa w niej. Drugie (Propria) nawiązują… do celebracji danego dnia.

Ordo Missae
Mszalik dla wiernych (Msza śpiewana)
Pełny tekst Mszy Świętej

Propria
– I Niedziela Adwentu
– II Niedziela Adwentu
– III Niedziela Adwentu
– IV Niedziela Adwentu
– Boże Narodzenie (w nocy)
– Boże Narodzenie (o świcie)
– Boże Narodzenie (w dzień)
– ś’w. Szczepana
–  Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
– Oktawa Bożego Narodzenia
– Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus
– Objawienie Pańskie
– Obrzędy dodatkowe Objawienia Pańskiego
 – Uroczystość Świętej Rodziny
– I Niedziela po Objawieniu
– II Niedziela po Objawieniu
– III Niedziela po Objawieniu
– IV Niedziela po Objawieniu
– V Niedziela po Objawieniu
– VI Niedziela po Objawieniu
– Niedziela Siedemdziesiątnicy
– Niedziela Sześćdziesiątnicy
– Niedziela Pięćdziesiątnicy
– Środa Popielcowa
–  Obrzędy Ś’rody Popielcowej
– I Niedziela Wielkiego Postu
– II Niedziela Wielkiego Postu
– III Niedziela Wielkiego Postu
– Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu
– IV Niedziela Wielkiego Postu
– Poniedziałek IV Tygodnia Wielkiego Postu
– Niedziela Męki Pańskiej
– Niedziela Palmowa
– Obrzędy Niedzieli Palmowej
– Niedziela Zmartwychwstania
– Niedziela Przewodnia
– II Niedziela po Wielkanocy
– III Niedziela po Wielkanocy
– IV Niedziela po Wielkanocy
– V Niedziela po Wielkanocy
– Wniebowstąpienie Pańskie
– Niedziela po Wniebowstąpieniu
– Zesłanie Ducha Świętego
– Uroczystość Świętej Trójcy
– I Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– Uroczystość Bożego Ciała
– II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
– III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– IV Niedziela Zesłaniu Ducha Świętego
– V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– Sobota Suchych Dni Wrześniowych
– XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– III Niedziela Pozostała po Objawieniu
– IV Niedziela Pozostała po Objawieniu
– V Niedziela Pozostała po Objawieniu
– VI Niedziela Pozostała po Objawieniu
– XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
– Niepokalane Poczęcie NMP
– Święto Oczyszczenia NMP
– Obrzędy Święta Oczyszczenia NMP
– Uroczystość ś’w. Józefa
– Zwiastowanie NMP
– Uroczystość NMP Królowej Polski
– Uroczystość ś’w. Stanisława
– Narodzenie św. Jana Chrzciciela
– Uroczystość ś’w. Piotra i Pawła
– Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
– Święto ś’więtej Jadwigi
– Uroczystość Chrystusa Króla
– Uroczystość Wszystkich Ś’więtych
– Święto Podwyższenia Krzyża
– Msza za zmarłych
– Uroczystość konsekracji kościoła lub jej rocznica