Niedziela Zmartwychwstania

Introit

Ps 138, 18. 5-6; Ps 138, 1-2

Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia : posuisti super me manum tuam, alleluia : mirabilis facta est scientia tua, alleluia, alleluia.

Domine, probasti me, et cognovisti me : tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.

Gloria Patri…

Resurrexi, et…

Powstałem żywy i już zawsze z Tobą jestem, alleluja. Włożyłeś na mnie wszechmocą rękę Twoją, alleluja. Przedziwna jest wiedza Twoja, alleluja, alleluja.

Panie, Ty mnie przenikasz i znasz doskonale, wiesz o moim spoczynku i mym powstaniu.

Chwała Ojcu…

Powstałem żywy…

Kolekta

Deus, qui hodierna die per Unigenitum tuum, aeternitatis nobis aditum, devicta morte, reserasti : vota nostra, quae praeveniendo aspiras, etiam adiuvando prosequere. Per eundem Dominum nostrum…

Boże, zwyciężywszy śmierć w dzisiejszym dniu przez Jednorodzonego Syna Twojego, otworzyłeś nam bramy wieczności! Przyjdź tedy z pomocą i wypełnij pragnienia, które sam uprzednio łaską swoją w nas wzbudzasz. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(1 Kor 5, 7-8)

Graduał i Alleluja

Ps 117, 24. 1; 1 Kor 5, 7

Haec dies, quam fecit Dominus : exultemus, et laetemur in ea. Confitemini Domino, quoniam bonus : quoniam in saeculum misericordia eius.

Alleluia, alleluia. Pascha nostrum im-molatum est Christus.

Oto dzień, który nam Pan zgotował, weselmy się nim i radujmy. Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Alleluja, alleluja. Jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

Sekwencja

Victimae paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves :
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello
conflixere mirando :
dux vitae mortuus
regnat vivus.

Dic nobis, Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis :
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vetses.

Surrexit Christus, spes mea :
praecedet vos in Galileam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :
tu nobis, victor Rex, misere.

Amen. Alleluia.

Hołd ofierze wielkanocnej,
składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce,
Chrystus niewinny z Ojcem
znowu pojednał nas, grzeszników.

Śmierć i życie stoczyły
ze sobą walki dziwne,
umarły życia wódz
rządzi żywy.

Na drodze, Maria,
coś widziała, wyjaw!
Grobowiec Chrystusa żywego
i chwałę znów zmartwychwstałego.
Anielskie też świadki, i całun, i szatki.

Wskrzesił Chrystus, cel mej nadziei
poprzedził swoich do Galilei.
Wiemy, oto zmartwychwstał
Chrystus prawdziwy :
zwycięski Królu, bądź miłościwy.

Amen. Alleluja.

Ewangelia

(Mk 16, 1-7)

Ofertorium

Ps 75, 9-10

Terra tremuit, et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus, alleluia.

Ziemia zadrżała i umilkła, kiedy powstawał Bóg, sędzia świata, alleluja.

Sekreta

Suscipe, quaesumus, Domine, preces populi tui cum oblationibus hostiarum : ut paschalibus initiata mysteriis, ad aeternitatis nobis medelam, te operante, proficiant. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, przyjmij modlitwy wiernych i ofiary przez nich składane : a gdy je uświęcą obrzędy paschalne niechaj za łaską Twoją nam posłużą ku zbawieniu wiecznemu. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkanocna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare : Te quidem, Domine, omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.

Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Communicantes

Communicantes, et diem sacratissimum celebrantes Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi secundum carnem : sed et memoriam venerantes, in primis glorio-sae semper Virginis Mariae, Genetricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi : sed et…

W świętym obcowaniu obchodzimy dzień prześwięty Zmartwychwstania wedle ciała Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a także…

Hanc Igitur

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus pro his quoque, quos regenerare dignatus est ex aqua et Spiritu Sancto, tribuens eis remissionem omnium peccatorum, quaesumus, Domine, ut placatus accipias : diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Prosimy Cię przeto, Panie, abyś tę ofiarę sług Twoich i całej rodziny Twojej miłościwie przyjął. Składamy Ci ją za tych, których raczyłeś odrodzić z wody i Ducha Świętego, dając im odpuszczenie wszystkich grzechów. Racz i dni życia naszego w pokoju swym ustalić, od wiecznego potępienia nas wybawić i zaliczyć w poczet wybranych twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Komunia

1 Kor 5, 7-8

Pascha nostrum immolatus est Christus, alleluia : itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis, alleluia, alleluia, alleluia.

Jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus, alleluja. Świętujmy przeto w przaśnikach, to jest w czystości i prawdzie, alleluja, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde : ut, quos sacramentis paschalibus satiasti, tua facias pietate concordes. Per Dominum nostrum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti…

Tchnij w nas, Panie, Ducha miłości Twojej, a tym, których Sakramentem paschalnym posiliłeś, zjednocz serca w dobroci Twojej. Przez Pana naszego… w jedności tegoż Ducha Świętego…