Oktawa Bożego Narodzenia

Introit

Iz 9, 6; Ps 97, 1

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis : cuius imperium super humerum eius : et vocabitur nomen eius, magni consilii Angelus.

Cantate Domino canticum novum : quia mirabilia fecit.

Gloria Patri…

Puer natus est…

Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów.

Chwała Ojcu…

Chłopiec nam się narodził…

Kolekta

Deus, qui salutis aeternae, beateae Mariae virginitate fecunda, humano generi praemia praestitisti : tribue, quaesumus ; ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat…

Boże, Tyś przez płodne dziewictwo Najświętszej Maryi Panny dla rodu ludzkiego zgotował łaskę zbawienia wiecznego, daj, prosimy Cię, abyśmy doznali skutecznego pośrednictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje…

Lekcja

(Tt 2, 11-15)

Graduał i Alleluja

Ps 97, 3-4. 2; Hbr 1, 1-2

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri : iubilate Deo, omnis terra. Notum fecit Dominus salutare suum : ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.

Alleluia, alleluia. Multifare olim Deus loquens patribus in Prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Filio suo. Alleluia.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego. Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie! Objawił Pan zbawienie swoje; w obliczu narodów okazał swoją Sprawiedliwość.

Alleluja, alleluja. Wielokrotnie mówił Bóg dawniej do ojców naszych przez Proroków; na ostatek w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2,21)

Ofertorium

Ps 88, 12. 15

Tui sunt caeli, et tua est terra : orbem terrarum et plenitudinem eius tu fundasti : iustitia et iudicium praeparatio sedis tuae.

Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia. Okrąg ziemski i co go napełnia, Tyś ugruntował. Sprawiedliwość i prawo podporą Twego tronu.

Sekreta

Muneribus nostris, quaesumus, Domine, precibusque susceptis : et caelestibus nos munda mysteriis, et clementer exaudi. Per Dominum nostrum…

Przyjmij, o Panie, dary i modlitwy nasze, oczyść nas mocą niebiańskich Tajemnic i łaskawie wysłuchaj. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Ps 97, 3

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego.

Pokomunia

Haec nos communio, Domine, purget a crimine : et, intercedente beata Virgine Dei Genitrice Maria, caelestis remedii faciat esse consortes. Per eundem Dominum nostrum…

Ta Komunia, Panie, niechaj nas oczyści z grzechów i za pośrednictwem Naj-świętszej Dziewicy Bogarodzicy Maryi, zapewni nam uczestnictwo w niebieskim odkupieniu. Przez tegoż Pana naszego…