II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 17, 19-20; Ps 17, 2-3

Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem : salvum me fecit, quoniam voluit me.

Diligam te, Domine, virtus mea : Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus.

Gloria Patri…

Factus est…

Pan stał się moim obrońcą; wywiódł mnie na swobodę, ocalił mnie ponieważ mnie miłował.

Kocham Cię, o Panie, mocy moja; Pan twierdzą i ucieczką moją, On moim wybawicielem.

Chwała Ojcu…

Pan stał się…

Kolekta

Sancti nomini tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum : quia numquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tuae dilectionis instituis. Per Dominum nostrum…

Użycz nam Panie daru ustawicznej bojaźni i miłości Imienia Twojego, albowiem nigdy nie przestajesz kierować tymi, których utwierdzasz w niezachwianej miłości ku Tobie. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1J 3, 13-18)

Graduał i Alleluja

Ps 119, 1-2; Ps 7, 2

Ad Dominum cum tribulater clamavi, et exaudivit me. Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a linqua dolosa.

Alleluia, alleluia. Domine Deus meus, in te speravi : salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Alleluia.

Do Pana wołałem, gdy byłem w niedoli, a On mnie wysłuchał. Wybaw mnie Panie od ust kłamliwych, od zdradliwego języka.

Alleluja, alleluja. Panie, Boże mój, w Tobie nadzieję pokładam: wyzwól mnie od wszystkich prześladowców moich i ratuj mnie. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 14, 16-24)

Ofertorium

Ps 6, 5

Domine, convertere, et eripe animam meam : salvum me fac propter misericordiam tuam.

Zwróć się ku mnie, Panie, i ratuj życie moje, wybaw mnie dla Twej dobroci.

Sekreta

Oblatio nos, Domine, tuo nomini dicanda purificet : et de die in diem ad caelestis vitae transferat actionem. Per Dominum nostrum…

Niech nas oczyści, Panie, ofiara złożona Imieniu Twemu i niechaj z dnia na dzień nas przysposobi do prowadzenia życia nadprzyrodzonego. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 12, 6

Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi : et psallam nomini Domini altissimi.

Śpiewać będę Panu, że mnie dobrami obdarzył, sławić będę Imię Boga Najwyższego.

Pokomunia

Sumptis muneribus sacris, quaesumus, Domine : ut cum frequentatione mysterii, crescat nostrae salutis effectus. Per Dominum nostrum…

Przyjąwszy Twe dary, prosimy Cię Panie, aby ze zbliżaniem się naszym do tych Tajemnic wzrastało w nas zbawienne ich działanie. Przez Pana naszego…