III Niedziela po Wielkanocy

Introit

Ps 65, 1-2; Ps 65, 3

Iubilate Deo, omnis terra, alleluia : psalmum dicite nomini eius, alleluia : date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia, alleluia.

Dicite Deo, quam terribilia sunt opera tua, Domine! In multitudine virtutis tuae mentientur tibi inimici tui.

Gloria Patri…

Iubilate Deo…

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, alleluja, śpiewajcie chwałę Jego Imieniu, alleluja. Czcią Go wspaniałą otoczcie, alleluja, alleluja, alleluja.

Mówcie Bogu: jakże straszne są dzieła Twoje, Panie! Wielką moc Twoją uznawać muszą nawet wrogowie.

Chwała Ojcu…

Wykrzykuj Bogu…

Kolekta

Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire iustitiae, veritatis tuae lumen ostendis : da cunctis, qui christiana professione censentur, et illa respuere, quae huic inimica sunt nomini ; et ea, quae sunt apta, sectari. Per Dominum nostrum…

Boże, Ty błądzącym ukazujesz światło Twej prawdy, aby mogli powrócić na drogę sprawiedliwości, daj tedy wszystkim, co się mianem chrześcijan szczycą, aby odrzucili to, co się temu mianu sprzeciwia, a o to się starali, co z nim się zgadza. Przez Pana naszemu…

Lekcja

(1 P 2, 11-19)

Alleluja

Ps 110, 9; Łk 24, 46

Alleluia, alleluia. Redemptionem misit Dominus populo suo. Alleluia.

Oportebat pati Christum, et resurgere a mortuis : et ita intrare in gloriam suam. Alleluia.

Alleluja, Alleluja. Pan zesłał ludowi swojemu wyzwolenie. Alleluja.

Potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i powstał z martwych i tak wszedł do chwały swojej. Alleluja.

Ewangelia

(J 16, 16-22)

Ofertorium

Ps 145, 2

Lauda, anima mea, Dominum : laudabo Dominum in vita mea : psallam Deo meo, quamdiu ero, alleluia.

Chwal, duszo moja, Pana! Będę wielbić Pana przez całe me życie, śpiewać będę psalm Bogu, dopóki żyć będę, alleluja.

Sekreta

His nobis, Domine, mysteriis conferatur, quo, terrena desideria mitigantes, discamus amare caelestia. Per Dominum nostrum…

Przez Twoje tajemnice niechaj spłynie na nas łaska Twoja, Panie, abyśmy z jej pomocą pokonali ziemskie żądze i nauczyli się miłować rzeczy niebiańskie. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkanocna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare : Te quidem, Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.

Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

J 16, 16

Modicum, et non videbitis me, alleluia : iterum modicum, et videbitis me, quia vado ad Patrem, alleluia, alleluia.

Jeszcze chwila, a oglądać Mnie nie będziecie, alleluja ; i znów chwila, a ujrzycie Mnie, gdyż idę do Ojca, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Sacramenta quae sumpsimus, quaesumus, Domine : et spiritualibus nos instaurent alimentis, et corporalibus tueantur auxiliis. Per Dominum nostrum…

Sakramenta, które przyjęliśmy, o Panie Boże nasz, niechaj będą dla ducha pokarmem i wzmocnieniem dla ciała. Przez Pana naszego…