VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 46, 2; Ps 46, 3

Omnes gentes, plaudite manibus : iubilate Deo in voce exultationis.

Quoniam Dominus exelsus, terribilis : Rex magnus super omnem terram.

Gloria Patri…

Omnes gentes…

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Bo Pan Najwyższy jest straszliwy, On jest Królem potężnym wszystkiej ziemi.

Chwała Ojcu…

Wszystkie narody…

Kolekta

Deus, cuius providentia in sui dispositione non fallitur : te suplices exoramus ; ut noxia cuncta submoveas, et omnia nobis profutura concedas. Per Dominum nostrum…

O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Rz 6, 19-23)

Graduał i Alleluja

Ps 33, 12.6; Ps 46, 2

Venite, filii, audite me : timorem Domini docebo vos. Accedite ad eum, et illuminamini : et facies vestrae non confundentur.

Alleluia, alleluia. Omnes gentes, plaudite manibus : iubilate Deo in voce exultationis. Alleluia.

Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie bojaźni Pańskiej was nauczę. Zbliżcie się do Niego, a opromieni was radość i twarzy waszej nie okryje hańba.

Alleluja, alleluja. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Alleluja.

Ewangelia

(Mt 7, 15-21)

Ofertorium

Dan 3, 40

Sicut in holocaustis arietum et taurorum, et sicut in millibus agnorum pinguium : sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi : quia non est confusio confidentibus in te, Domine.

W miejsce całopalenia baranów, wołów oraz tysięcy tłustych baranków – tak niech się dokona ofiara nasza przed Tobą, aby się podobała Tobie, o Panie, który nie opuszczasz ufających Tobie.

Sekreta

Deus, qui legalium differentiam hostiarum unius sacrificii perfectione sanxisti : accipe sacrificium a devotis tibi famulis, et pari benedictione, sicut munera Abel, sanctifica ; ut, quod singuli obtulerunt ad maiestatis tuae honorem, cunctis proficiat ad salutem. Per Dominum nostrum…

Boże, Tyś w doskonałości jednej Hostii zebrał rozmaitość ofiar Starego Zakonu – przyjmij ofiarę, którą Ci wierni poddani składają i uświęć je, jakoś błogosławił dary Abla, a to, co każdy złożył na chwałę Majestatu Twego niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 30, 3

Inclina aurem tuam, accelera, ut eripias me.

Skłoń ku mnie ucho twoje i wybaw mnie prędko.

Pokomunia

Tua nos, Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitatibus clementer expediat, et ad ea quae sunt recta, perducat. Per Dominum nostrum…

Panie! Łaski Twej zbawienne działanie niechaj nas uwolni od złych skłonności i doprowadzi do tego, co godziwe. Przez Pana naszego…