Wyjątki z kroniki

Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Wierzący w Trójjedynego Boga poprzez nią otrzymują łaski konieczne lub pomocne do sprawiedliwego życia i zbawienia. W niej najpełniej oddają Bogu chwałę.
W tekście umieszczonym poniżej znajdują chronologicznie uporządkowane informacje o ważniejszych wydarzeniach z życia środowiska. Wspomniane są tylko te Msze święte, które poszczególni kapłani celebrowali po raz pierwszy.

Początek Roku Pańskiego 2003 – grupa wiernych świeckich złożyła do kurii arcybiskupiej prośbę o zgodę metropolity lubelskiego na sprawowanie w Lublinie Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. JE Abp Józef Życiński udzielił zezwolenia na celebrację tradycyjnej Liturgii Eucharystii w ostatnie niedziele poszczególnych miesięcy i wskazał na kościół rektoralny pw. Świętego Ducha jako miejsce celebracji.

Marzec – Księża Dionizy Pietrusiński i Bogdan Zagórski wyrazili chęć celebrowania Najświętszej Ofiary w rycie trydenckim.

30 marca – W IV Niedzielę Wielkiego Postu („Laetare”) Mszę świętą sprawował ks. kan. Dionizy Pietrusiński.

27 kwietnia – W I Niedzielę po Wielkanocy („Przewodnią”) dnia 27 kwietnia Mszę świętą sprawował ks. kan. Bogdan Zagórski.

Czerwiec – do kurii złożono prośbę o pozwolenie na sprawowanie Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim we wszystkie niedziele i niektóre święta oraz erygowanie stosownego duszpasterstwa.

Listopad – Arcybiskup lubelski przychylił się do prośby o zwiększenie częstotliwości sprawowania tradycyjnej liturgii.

7 listopada – W XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego Mszę świętą sprawował ks. kan. Stanisław Rojek.

Rok Pański 2004

9-21 marca – zostały odprawione rekolekcje wielkopostne „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Nauki wygłosił ks. kan. Bogdan Zagórski.

18-22 kwietnia – W I Niedzielę po Wielkanocy i cztery następne dni Msze święte sprawował ks. Wojciech Grygiel FSSP goszczący w tych dniach w Lublinie.

26 czerwca – Jan Budzyński i Beata Janiuk zawarli sakrament małżeństwa w rycie tradycyjnym.

15-17 października – Odprawione zostały dni skupienia w domu rekolekcyjnym przy klasztorze kapucynów w Serpelicach (diec. drohiczyńska). Prowadził je ks. kan. Bogdan Zagórski. Poświęcone były kwestii świadectwa życia i refleksji nad naturą Kościoła i włączeniu w Niego.
1 listopada – W Uroczystość wszystkich Świętych Mszę świętą sprawował ks. kan. Zenon Chęć

Rok Pański 2005

4-6 marca – Odbyły się rekolekcje wielkopostne „Trzeba wam się powtórnie narodzić”. Nauki wygłosił ks. kan. Dionizy Pietrusiński.

27 marca –  W niedzielę zmartwychwstania Mszę świętą sprawował ks. kan. Krzysztof Podstawka.

Rok Pański 2006

23-25 marca – Odbyły się rekolekcje wielkopostne „Czas próby polskich sumień trwa”. Nauki wygłosił o. Jacek Pleskaczyński SJ.

13-15 kwietnia – Po raz pierwszy sprawowano liturgię Triduum Świętego. Ks. kan. Krzysztof Podstawka celebrował Misterium Paschalne w kościele rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Staszica 16a). W Wigilię Paschalną ochrzcił Teresę Marię Budzyńską.

3 czerwca – Arkadiusz Maślach i Aneta Piątkowska zawarli sakrament małżeństwa w rycie tradycyjnym.

24 czerwca – W uroczystość Urodzenia Św. Jana Chrzciciela w kościele „Powizytkowskim” ks. kan. Dionizy Pietrusiński ochrzcił Marię Maksymilianę Jarecką.

20-22 października – w Wąwolnicy odbył się Dzień skupienia. Msze święte sprawowano w kaplicy cudownej figury MB Kębelskiej przy bazylice. Nauki o Eucharystii, Matce Bożej, modlitwie i apostolstwie świeckich wygłosiłks. kan. Dionizy Pietrusiński, który  sprawował również świętą Liturgię.

Jesień – nominacja ks. kan. Bogusława Zagórskiego na „koordynatora duszpasterstw wiernych uczestniczących w Eucharystii sprawowanej w nadzwyczajnej formie liturgii Kościoła”.

8-10  grudnia – Zostały odprawione rekolekcje szkaplerzne pod hasłem „Przyjaciele Boga są mężni”. Nauki wygłosił o. Józef Kucharczyk – karmelita bosy z lubelskiego klasztoru. Na zakończenie rekolekcjonista błogosławił  i nakładał chętnym szkaplerze karmelitańskie wg tradycyjnego rytuału.

Rok Pański 2007

4 lutego – w kościele St. Eloi w Bordeaux miały miejsce obłóczyny Tomasza Wuczki – kleryka seminarium Instytutu Dobrego Pasterza. Kl. Tomasz wywodzi się ze środowiska lubelskiego.

13-18 lutego – W Centrum Duchowym Św. Ignacego Loyoli na zboczu Jasnej Góry odprawiono pod kierownictwem o. Jacka Pleskaczyńskiego SI fundament rekolekcji ignacjańskich z Mszą św. trydencką. Liturgię celebrował ks. kan. Dionizy Pietrusiński.

24-26 marca – Zostały odprawione rekolekcje wielkopostne pod hasłem „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia”. Nauki wygłosił ks. Bogusław Suszyło. W czasie rekolekcji Mszę św. w Klasycznym Rycie Rzymskim sprawował ks. kan. Dionizy Pietrusiński.

1 kwietnia – W Niedzielę Palmową przeniesiono na stałe sprawowanie liturgii trydenckiej do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a.

5-7 kwietnia – Po raz drugi sprawowano liturgię Triduum Świętego.

20 maja – w czasie Liturgii SCHOLA GREGORIANA Instytutu Muzykologii KUL pod kierownictwem ks. Piotra Paćkowskiego wykonała śpiewy gregoriańskie części stałych i własnych Mszy św.

22 września – Daniel Słowik i Kamila Kowalczyk zawarli sakrament małżeństwa w rycie tradycyjnym w kościele pw. św Marii Magdaleny w Łęcznej.

28 października – w Uroczystość Chrystusa Króla została odprawiona Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, podczas której śpiew poprowadziła schola gregoriańska KUL pod dyrekcją ks. dr. Piotra Paćkowskiego.
Przed Mszą św., odbył się chrzest w tradycyjnym rycie. Ks. kan. Dionizy Pietrusiński włączył do Kościoła świętego nowego członka – Zofię Jadwigę.

9-10 listopada – w Wąwolnicy odbył się Dzień skupienia. Mszę świętą sprawowano w kaplicy cudownej figury MB Kębelskiej przy bazylice. Nauki wygłosił ks. kan. Dionizy Pietrusiński, który sprawował również świętą Liturgię.

7-9 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. dr Wojciech Pęcherzewski.

9 grudnia – ks. kan. Bogdan Zagórski sprawował Mszę świętą w obecności ks. arcybiskupa metropolity lubelskiego Józefa Życińskiego według obrzędów z Caeremoniale Episcoporum.

25 grudnia – po raz pierwszy sprawowano pasterkę w tradycyjnym rycie.

Rok Pański 2008

16 lutego – w kościele w Courtalian JE abp. Joseph Madec, emerytowany biskup Toulon-Frejus udzielił tonsury i niższych świeceń 23 klerykom z Seminarium św. Wincentego a Paulo (Instytut Dobrego Pasterza. Kl. Tomasz Wuczko otrzymał święcenia ostiariatu i lektoratu.

20-22 marca – po raz pierwszy sprawowano Triduum paschalne według rytu z 1962 r. z wykorzystaniem oryginalnych melodii gregoriańskich w wykonaniu scholi gregoriańskiej prowadzonej przez p. Agnieszkę Myckę.

24 marca – ks. kan. Dominik Semulak pobłogosławił związek małżeński zawarty przez Arkadiusza Robaczewskiego i Katarzynę Pasieczno.

6 kwietnia – ks. kan. Bogdan Zagórski udzielił sakramentu bierzmowania Katarzynie Załęskiej.

10 maja – ks. Krzysztof Szebla po raz pierwszy celebrował Mszę świętą w rycie trydenckim.

Październik – ks. kan. Dionizy Pietrusiński ochrzcił Joannę Nycz.

10 października – ks. dr Wojciech Różyk został mianowany „duszpasterzem środowiska uczestniczącego w Eucharystii sprawowanej według mszału błogosławionego Jana XXIII”.

30 października – ks. dr Wojciech Różyk po raz pierwszy sprawował Mszę świętą w rycie trydenckim.

19 – 21 grudnia – rekolekcje adwentowe pod hasłem „Z Maryją ku Bożemu Narodzeniu” wygłosił ks. Wojciech Różyk.

21 grudnia – podczas Mszy świętej schola gregoriańska Instytutu Muzykologii KUL pod kierownictwem ks. Piotra Paćkowskiego wykonała śpiewy gregoriańskie części stałych i własnych Mszy św.

Rok Pański 2009 

6 – 8 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza.

9 – 11 kwietnia – po raz czwarty sprawowano Triduum Paschalne według mszału z roku 1962.

25 kwietnia –  w Dzień Krzyżowy Litanii Większej śpiewy podczas Mszy i procesji wykonywała schola gregoriańska Instytutu Muzykologii KUL pod kierownictwem ks. dr Piotra Paćkowskiego.

2 maja – ks. biskup Artur Miziński udzielił bierzmowania Michałowi Mycce i Rafałowi Dobrowolskiemu.

17 maja – w kościele rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza Mszę św. sprawował ks. Wojciech Pęcherzewski.

31 maja – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego śpiewy wykonywała schola gregoriańska Instytutu Muzykologii KUL pod kierownictwem ks. dr Piotra Paćkowskiego.

1 sierpnia – w kościele pw. Narodzenia NMP w Krasieninie ks. proboszcz Jan Kalinowski ochrzcił Jana Józefa Budzyńskiego i celebrował Mszę św. według rytu przedsoborowego.

15 sierpnia – w kościele parafialnym w Piszczacu k. Białej Podlaskiej ks. Dionizy Pietrusiński pobłogosławił związek małżeński Jakuba Nowackiego i Ewy Marciniuk, oraz odprawił Mszę św. w rycie trydenckim.

25 października – ks. dr Piotr Paćkowski po raz pierwszy celebrował Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

3 grudnia – ks. Tadeusz Gacia po raz pierwszy celebrował Mszę świętą „trydencką”.

18-20 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ksiądz Cezary Kowalski. 

20 grudnia  Msza uroczysta: celebrans ks. W. Różyk, diakon ks. K. Szebla, subdiakon ks. C. Kowalski.

Rok Pański 2010

10 stycznia – ks. W. Różyk odprawił Mszę „trydencką” w kościele rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza.

17 stycznia – po uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez księdza Wojciecha Pęcherzewskiego, w asyście ks. Różyka (diakon) oraz ks. Szebli (subdiakon) w kościele rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP miało miejsce spotkanie opłatkowe naszego środowiska.

28 stycznia -Ksiądz Bogusław Suszyło po raz pierwszy sprawował Mszę świętą w rycie trydenckim.

7 lutego -JE Abp Józef Życiński celebrował Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Śpiewy podczas Liturgii wykonała schola gregoriańska pod kierownictwem p. Agnieszki Mycki.

21 lutego – pod przewodnictwem Księdza Piotra Paćkowskiego sprawowana była Msza święta uroczysta

26-28 lutego – Ksiądz Krzysztof Podstawka wygłosił rekolekcje wielkopostne.

6 marca – Kacper Klusek i Dawid Mielnik z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs minstrancki prowadzony przez Piotra Kanaka oraz Michała Myckę.

7 marca – odbyła się pierwsza Msza święta z udziałem nowych członków ministrantury.

1-3 kwietnia – po raz piąty sprawowano liturgię Triduum Świętego; śpiewy wykonała schola prowadzona przez p. Agnieszkę Myckę.

25 kwietnia – śpiewy podczas liturgii Mszy świętej wykonała Schola Instytutu Muzykologii KUL pod kierownictwem Ks. Paćkowskiego.

13 czerwca – schola 'Vox Iucunda’ pod kierownictwem p. Agnieszki Mycki prowadziła śpiewy na Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.

Mszę odprawiał ks. Różyk.

16 czerwca -Remigiuszowi Widz oraz Jan Jarecki otrzymali z rąk księdza biskupa Artura Mizińskiego sakrament Bierzmowania w rycie trydenckim.

27 kwietnia – schola 'Vox Iucunda’ pod kierownictwem p. Agnieszki Mycki prowadziła śpiewy na Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele p.w. św. Benona w Warszawie. Msza święta o godzinie 9:00

27 kwietnia – schola 'Vox Iucunda’ pod kierownictwem p. Agnieszki Mycki prowadziła śpiewy na Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele p.w. św. Floriana w Brwinowie. Msza święta o godzinie 15:30

21 lipca – schola 'Vox Iucunda’ pod kierownictwem p. Agnieszki Mycki prowadziła śpiewy podczas ślubu i na Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele ss. Wizytek p.w. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi.

Mszę świętą odprawił i związek małżeński Macieja i Aleksandry Gnyszków pobłogosławił ksiądz kanonik Krzysztof Podstawka.

Wszystkie osoby, które pamiętają o ważnych wydarzeniach niewymienionych w powyższej Kronice prosimy o przesyłanie szczegółów, dat oraz zdjęć na nasz adres e-mailowy.