X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 54, 17.18.20.23; Ps 54, 2-3

Cum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, ab his, qui appropinquant mihi : et humiliavit eos, qui est ante saecula, et manet in aeternum : iacta cogitatum tuum in Domino, et in ipse te enutriet.

Exaudi, Deus, orationem meam, et ne despexeris deprecationem meam : intende mihi, et exaudi me.

Gloria Patri…

Cum clamarem…

Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał moją skargę przeciw gnębicielom moim; i poniżył hardych Ten, co króluje
od wieków i żyje wiecznie. Porucz swoją troskę Panu, On sam o tobie mieć będzie pieczę.

Usłysz, o Boże, modlitwę moją, a nie gardź moim błaganiem : wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie.

Chwała Ojcu…

Kiedy wołałem…

Kolekta

Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas : multiplica super nos misericordiam tuam ; ut, ad tua promisa currentes, caelestium bonorum facias esse con-sortes. Per Dominum nostrum…

Boże, Ty szczególniej swą wszechmoc objawiasz w zmiłowaniu i przebaczaniu, pomnóż w nas łaski miłosierdzia Twego, abyśmy biegnąc ku Twoim obietnicom, stali się uczestnikami darów niebiańskich. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Kor 12, 2-11)

Graduał i Alleluja

Ps 16, 8.2; Ps 64, 2

Custodi me, Domine, ut pupillam oculi : sub umbra alarum tuarum protege me. De vultu tuo iudicium meum prodeat : oculi tui videant aequitatem.

Alleluia, alleluia. Te decet hymnus, Deus, in Sion : et tibi redetur votum in Ierusalem. Alleluia.

Strzeż mnie, Panie, jak źrenicy oka; ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok w mej sprawie, oczy Twe widzą, gdzie słuszność.

Alleluja, alleluja. Ciebie należy, Boże, wielbić na Syjonie, Tobie dopełniać ślubu w Jeruzalem. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 18, 9-14)

Ofertorium

Ps 24, 1-3

Ad te, Domine, levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam : neque irrideant me inimici mei : etenim universi, qui te exspectant, non confundentur.

Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzony. Niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, gdyż nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie.

Sekreta

Tibi, Domine, sacrificia dicata reddantur, quae sic ad honorem nominis tui deferenda tribuisti, ut eadem remedia fieri nostra preastares. Per Dominum nostrum…

Niechaj Ci będą poświęcone te ofiary, Panie, skoro je tak składać zezwoliłeś na chwałę imienia Twego, aby nam za lekarstwo posłużyły. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 50, 21

Acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes, et holocausta, super altare tuum, Domine.

Mile przyjmiesz doskonałą ofiarę na ołtarzu Twoim, Panie, dary i całopalenia.

Pokomunia

Quaesumus, Domine Deus, noster : ut, quos divinis reparare non desinis sacramentis, tuis non destituas benignus auxiliis. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, Boże nasz! Nie odmawiaj nam łaskawej Twej pomocy, skoro nieustannie Boskim Sakramentem nas posilasz. Przez Pana naszego…