Niedziela Pięćdziesiątnicy

Introit

Ps 30, 3-4; Ps 30, 2

Esto mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facias : Quoniam firmamentum meum et refugium meum es tu : et propter nomen tuum dux mihi eris, et enutries me.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum : in iustitia tua libera me, et eripe me.

Gloria Patri…

Esto mihi…

Bądź dla mnie, Boże, skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku. Albowiem Tyś jedynie twierdzą i ucieczką moją, więc ze względu na Imię Twoje racz być mi wodzem i żywić mnie.

W Tobie, o Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzony na wieki. W sprawiedliwości swojej wyzwól mnie i ocal.

Chwała Ojcu…

Bądź dla mnie…

Kolekta

Preces nostras, quaesumus, Domine, clementer exaudi : atque a peccatorum vinculis absolutos, ab omni nos adversitate custodi. Per Dominum nostrum…

Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy nasze, a także wyzwól nas z więzów grzechu i od wszelkich przeciwności racz nas zachować. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Kor 13, 1-13)

Graduał i Traktus

Ps 76, 15-16; Ps 99, 2-3

Tu es Deus, qui facis mirabilia solus : notam fecisti in gentibus virtutem tuam. Liberasti in brachio tuo populum tuum, filios Israel, et Ioseph.

Iubilate Deo, omnis terra : servite Domino in laetitia. Intrate in conspectu eius in exultatione : scitote, quod Dominus ipse est Deus. Ipse fecit nos, et non ipsi nos : nos autem populus eius, et oves pascuae eius.

Tyś jest Bogiem, który sam czyni cuda; Tyś dał narodom poznać moc twoją. Ramieniem własnym wyswobodziłeś lud swój, synów Jakuba i Józefa.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio; służcie Panu z weselem. Spieszcie przed Jego oblicze z radością, wyznawajcie, że Pan jest Bogiem. On to nas stworzył, my Jego własnością, myśmy ludem Jego
i owcami z Jego pastwiska.

Ewangelia

(Łk 18, 31-43)

Ofertorium

Ps 118, 12-13

Benedictus es, Domine, doce me iustificationes tuas : in labiis meis pronuntiavi omnia iudicia oris tui.

Błogosławiony jesteś, o Panie, naucz mnie sprawiedliwości Twojej. Wargami swymi rozgłaszałem wszystkie nauki ust Twoich.

Sekreta

Haec hostia, Domine, quaesumus : emundet nostra delicta : et ad sacrificium celebrandum, subditorum tibi corpora, mentesque sanctificet. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, niechaj ta Hostia zmaże winę naszą i uświęci umysły i ciała poddanych Twoich, dla sprawowania tej ofiary. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 77, 29-30

Manducaverunt, et saturati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis Dominus : non sunt fraudati a desiderio suo.

Pożywali tedy i nasycili się w obfitości, a Pan im udzielił, czego żądali. Nie zawiedli się w swoich pragnieniach.

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui caelestia alimenta percepimus, per haec contra omnia adversa muniamur. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby pokarm niebiański, który przyjęliśmy, chronił nas od wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego…