Poniedziałek IV Tygodnia Wielkiego Postu

Introit

Ps 53, 3-4; Ps 53, 5

Deus, in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua libera me : Deus, exaudi orationem meam : auribus percipe verba oris mei.

Quoniam alieni insurrexerunt in me : et fortes quaesierunt animam meam.

Gloria Patri…

Deus, in nomine…

Boże, ratuj mnie dla chwały Twego Imienia, potęgą Twoją obroń mą sprawę. Boże, słuchaj modlitwy mojej, podaj ucho na słowa ust moich.

Powstali bowiem przeciwko mnie dumni, ludzie okrutni godzą na me życie.

Chwała Ojcu…

Boże, ratuj mnie…

Kolekta

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut observationes sacras annua devotione recolentes, et corpore tibi placeamus et mente. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię, wszechmocny Boże, abyśmy Tobie ciałem i duszą się podobali, gdy co roku z wiernością święty Post obchodzimy. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Krl 3, 16-28)

Graduał i Traktus

Ps 30,3; 70, 1; Ps 102, 10; 78, 8-9

Esto mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facias. Deus, in te speravi : Domine, non confudar in aeternum.

Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos : neque secundum iniquitates nostras retibuas nobis. Domine, ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum : cito anticipent nos misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis. (HIC GENUFLECITUR) Adiuva nos, Deus salutaris noster : et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos : et propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

Bądź dla mnie skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku. W Tobie, Boże, nadzieję pokładam, Panie, niechże nie będę zawstydzony na wieki.

Nie według grzechów naszych, któreśmy popełnili, z nami postępuj, o Panie; ani nam odpłacaj według naszych złości. O, nie pamiętaj, Panie, dawnych grzechów naszych; rychło niechaj nas spotka Twoje zmiłowanie, albowiem biedni jesteśmy bardzo (TUTAJ SIĘ PRZYKLĘKA). Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu; dla chwały Imienia Twego wybaw nas, Panie, i przebacz nam grzechy ze względu na Imię Twoje.

Ewangelia

(J 2, 13-25)

Ofertorium

Ps 99, 1-2

Iubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia : intrate in conspectu eius in exultatione : quia Dominus ipse est Deus.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, służcie Panu z weselem, spieszcie przed Jego oblicze z radością. Albowiem Pan jest Bogiem

Sekreta

Oblatum tibi, Domine, sacrificium vivificet nos semper, et muniat. Per Dominum nostrum…

Ofiara, Panie, Tobie złożona, niechaj nas zawsze ożywia i wzmacnia. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Ps 18, 13.14

Ab occultis meis munda me, Domine : et ab alienis parce servo tuo.

Oczyść mnie, Panie, od moich grzechów ukrytych i od jawnych złości zachowaj sługę swego.

Pokomunia

Sumptis, Domine, salutaribus sacramentis : ad redemptionis aeterne, quaesumus, proficiamus augmentum. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię Panie niechaj Sakramenty, które spożyliśmy pomnożą w nas łaskę wiecznego odkupienia. Przez Pana naszego…

Modlitwa nad ludem

Oremus. Humiliate capita vestra Deo.

Deprecationem nostram, quaesumus, Domine, benignus exaudi : et quibus supplicandi praestas affectum, tribue defensionis auxilium. Per Dominum nostrum…

Módlmy się. Schylcie przed Bogiem głowy wasze.

Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, błagania nasze, a skoro pobudzasz nas do tej modlitwy, racz nam udzielić pomocy i obrony twojej. Przez Pana naszego…