IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 53, 6-7; Ps 53, 3

Ecce Deus adiuvat me, et Dominus sesceptor est animae meae : averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos, protector meus, Domine.

Deus, in nomine tuo salvum me fac : et in virtute tua libera me.

Gloria Patri…

Ecce Deus…

Oto Bóg wspomożycielem moim, Pan jest obrońcą mej duszy. Odwróć zagładę na mych nieprzyjaciół, wytrać ich wedle Twych obietnic, obrońco mój Panie.

Boże, ratuj mnie dla chwały Twego Imienia, potęgą Twoją obroń mnie.

Chwała Ojcu…

Oto Bóg…

Kolekta

Pateant aures misericordiae tuae, Domine, precibus supplicantium : et, ut petentibus desiderata concedas ; fac eos, quae tibi sunt placita, postulare. Per Dominum nostrum…

Nakłoń ucha miłosierdzia Twojego, Panie, na prośby błagających Ciebie i daj im prosić o to, co się Tobie podoba, abyś ich pragnienia i modły mógł zawsze wysłuchać. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Kor 10, 6-13)

Graduał i Alleluja

Ps 8, 2; Ps 58, 2

Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Quoniam elevata est magnificentia tua super caelos.

Alleluia, alleluia. Eripe me de inimicis meis, Deus meus : et ab insurgentibus in me libera me. Alleluia.

Panie, Boże nasz, jakże wspaniałe Imię Twoje po wszystkiej ziemi! Majestat Twój jaśnieje na niebios przestworzu.

Alleluja, alleluja. Ocal mnie, mój Boże, od mych nieprzyjaciół, wybaw mnie od moich przeciwników. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 19, 41-47)

Ofertorium

Ps 18, 9-12

Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et iudicia eius dulciora super mel et favum : nam et servus tuus custodit ea.

Przykazania Pańskie słuszne, rozweselają serca; ustawy Boże słodsze nad miód i plastr miodowy, więc też Twój sługa ich strzeże.

Sekreta

Concede nobis, quaesumus, Domine, haec digne frequentare mysteria : quia, quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię Panie, dozwól nam godnie się zbliżać do tych tajemnic, ilekroć bowiem obchodzimy pamiątkę tej ofiary spełnia się dzieło odkupienia naszego. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

J 6, 57

Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo, dicit Dominus.

Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim – tak mówi Pan.

Pokomunia

Tui nobis, quaesumus, Domine, communio sacramenti, et purificationem conferat, et tribuat unitatem. Per Dominum nostrum…

Nasz udział w Twoim Sakramencie, Panie, niechaj nas oczyści i zjednoczy. Przez Pana naszego…