Boże Narodzenie (o świcie)

Introit

Iz 9, 2.6; Ps 92, 1

Lux fulgebit hodie super nos : quia natus es nobis Dominus : et vocabitur Admirabilis, Deus, Princeps pacis, Pater futuri saeculi : cuius regni non erit finis.

Dominus regnavit, decorem indutus est : indutus est Dominus fortitudinem, et praecinxit se.

Gloria Patri…

Lux fulgebit…

Światłość wielka zabłyśnie dzisiaj nad nami, albowiem narodził się nam Pan! Imię Jego Przedziwny, Bóg, Książę Pokoju, Ojciec przyszłego wieku. A królestwu Jego nie będzie końca.

Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan się przyoblókł i przepasał mocą.

Chwała Ojcu…

Światłość wielka…

Kolekta

Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui nova incarnati Verbi tui luce perfundimur ; hoc in nostro resplendeat opere, quod per fidem fulget in mente, Per eundem Dominum nostrum…

Nowa świałość Twego Słowa Wcielonego przepromienia nam, Boże spraw, prosimy Cię, Panie wszechmocny, aby nasze czyny odbijały, co przez wiarę lśni w duszach naszych. Przez tegoż Pana naszego…

wspomnienie św. Anastazji Męczennicy

Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui beatae Anastasiae Martyris tuae solemnia colimus ; eius apud te patrocinia sentiamus. Per Dominum nostrum…

Daj, prosimy Cię, wszechmocny Boże, byśmy za wstawiennictwem świętej Anastazji, męczennicy Twojej, której uroczystość obchodzimy, doznali opieki Twojej. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Tt 3, 4-7)

Graduał i Alleluja

Ps 117, 26.27.23; Ps 92, 1

Benedictus, qui venit in nomine Domini : Deus Dominus, et illuxit nobis. A Dominum factus est istud : et est mirabile in oculis nostris.

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, decorem induit : induit Dominus fortitudinem, et praecinxit se vitute. Alleluia.

Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Bogiem jest Pan, On zesłał nam radość. Sam Pan to sprawił i cudowne jest to w oczach naszych.

Alleluja, alleluja. Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan się przyoblókł i przepasał mocą. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2, 15-20)

Ofertorium

Ps 92, 12

Deus firmavit orbem terrae, qui non commovebitur : parata sedes tua, Deus, ex tunc, a saeculo tu es.

Bóg utwierdził okrąg ziemski, iż się nie zachwieje. Tron Twój, Boże, stoi mocno z dawna, Ty jesteś od wieków.

Sekreta

Munera nostra, quaesumus, Domine, Nativitatis hodiernae mysteriis apata proveniant, et pacem nobis semper infundant : ut, sicut homo genitus idem refulsit et Deus, sic nobis haec terrena substantia conferat, quod divinum est. Per eundem Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, niechaj danina nasza godna się okaże dzisiejszej tajemnicy Narodzenia i pokój w nas zawsze wprowadza, a jako Ten, który stawszy się człowiekiem, Bogiem się okazał, tak niechaj i te ziemskie dary przysporzą nam tego, co jest Boże, przez tegoż Pana naszego…

wspomnienie św. Anastazji Męczennicy

Accipe, quaesumus, domine, munera dignanter oblata : et veatae Anastasiae Martyris tuae suffragantibus meritis, ad nostrae salutis auxilium provenire concede. Per Dominum nostrum…

Łaskawie przyjmij, Panie, ofiarę Tobie składaną i spraw, by przez zasługi świętej Anastazji, Twojej męczennicy, była nam pomocą ku zbawieniu. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Za 9,9

Exsulta, filia Sion, lauda, filia Ierusalem : ecce rex tuus venit sanctus, et salvator mundi.

Raduj się wielce córko Syjonu, wykrzykuj, córko Jeruzalem, oto Król twój przychodzi, On Święty i zbawiciel świata.

Pokomunia

Huius nos, Domine, sacramenti semper novitas natalis instauret : cuius Nativitas singularis humanam repulit vetustatem. Per Dominum nostrum…

Niechaj nas zawsze odradza, Panie, Wznowienie tajemnicy przyjścia na świat Tego, którego Narodzenie zniosło starą ludzkości przewinę. Przez tegoż Pana naszego…

wspomnienie św. Anastazji Męczennicy

Satiasti, Domine, familiam tuam muneribus sacris : eius, quaesumus, semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum nostrum…

Nasyciłeś, Panie, dzieci Twoje świętymi darami, prosimy Cię, racz nas stale ożywiać za wstawiennictwem tej, której uroczystość obchodzimy. Przez Pana naszego…