II Niedziela Wielkiego Postu

Introit

Ps 24, 6.3.22; Ps 24, 1-2

Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiae tuae, quae a saeculo sunt : ne umquam dominentur nobis inimici nostri : libera nos, Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris.

Ad te, Domine, levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam.

Gloria Patri…

Reminiscere…

Pomnij, Panie, na Twe miłosierdzie i na odwieczną Twą dobrotliwość. Niech nie panują nad nami wrogowie nasi. Wybaw nas, Boże Izraela, ze wszystkich naszych ucisków.

Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzony.

Chwała Ojcu…

Pomnij…

Kolekta

Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui : interius exteriusque custodi ; ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum nostrum…

Boże, Ty widzisz, że brak nam wszelkiej mocy, ochraniaj nas tedy wewnątrz i na zewnątrz, aby nasze ciało było wolne od wszelkich przeciwności, a dusza od przewrotnych myśli. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Tes 4, 1-7)

Graduał i Traktus

Ps 24, 17-18; Ps 105, 1-4

Tribulationes cordis mei dilatatae sunt : de necessitatibus meis eripe me, Domine. Vide humilitatem meam, et laborem meum : et dimmite omnia peccata mea.

Confitemini Domino, quoniam bonus : quoniam in saeculum misericordia eius. Quis loquetur potentias Domini : auditas faciet omnes laudes eius? Beati, qui custodiunt iudicium, et faciunt iustitiam in omni tempore. Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui : visita nos in salutari tuo.

Udręki serca mego tak liczne! Wyrwij mnie z utrapień moich, Panie. Obacz moją nędzę i utrudzenia, i odpuść wszystkie me grzechy.

Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Któż wyrazi wielkie czyny Pańskie. Kto wypowie wszystką Jego chwałę? Błogosławieni, którzy strzegą prawa i w każdym czasie czynią sprawiedliwie. Wspomnij o nas, Panie, przez dawną życzliwość dla twojego ludu, nawiedź nas zbawczą pomocą.

Ewangelia

(Mt 17, 1-9)

Ofertorium

Ps 118, 47. 48

Meditabor in mandatis tuis, quae dilexi valde : et levabo manus meas ad mandata tua, quae dilexi.

Rozważać będę naukę twoją, którą pokochałem bardzo, przyłożę rękę do spełnienia przykazań twoich tak mi drogich.

Sekreta

Sacrificiis praesentibus, Domine, quae-sumus, intende placatus : ut et devotioni nostrae proficiant, et saluti. Per Dominum nostrum…

Miej wzgląd łaskawy, prosimy Cię, Panie, na ofiary tu złożone, niech nas utwierdzą w służbie twojej i wyjednają nam zbawienie. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Ps 5, 2-4

Intellege clamorem meum : intende voci oriationis meae, Rex meus, et Deus meus : quoniam ad te orabo, Domine.

Zauważ moje wzdychanie, posłuchaj głosu mej prośby, mój Królu i Boże, gdyż do Ciebie się modlę, o Panie.

Pokomunia

Supplices te rogamus, omnipotens Deus : ut, quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. Per Dominum nostrum…

W pokorze błagamy Cię, wszechmogący Boże, dozwól tym, których posilasz sakramentem swoim, by przez miłe Ci obyczaje Tobie służyli. Przez Pana naszego…