VI Niedziela po Objawieniu

Introit

Ps 96, 7-8; Ps 96, 1

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion : et exultaverunt filiae Iudae.

Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae.

Gloria Patri…

Adorate Deum…

Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie Jego. Słysząc o tym weseli się Syjon i radują się inne miasta judzkie.

Pan króluje, niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie.

Chwała Ojcu…

Uwielbiajcie Boga…

Kolekta

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut semper rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita, et dictis exequamur, et factis. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy stale rozważając prawdy duchowe, słowem i czynem spełniali, co się Tobie podoba. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Tes 1, 2-10)

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17; Ps 96, 1

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua.

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia.

Uczczą narody Imię Twoje, Panie, Królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Alleluja, alleluja. Pan króluje niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja.

Ewangelia

(Mt 13, 31-35)

Ofertorium

Ps 117, 16-17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini.

Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, lecz dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.

Sekreta

Haec nos oblatio, Deus, mundet, quaesumus, et renovet, gubernet, et protegat. Per Dominum nostrum…

Ofiara ta, prosimy Cię Boże, niechaj nas oczyści i odnowi, prowadzi i ochrania. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei.

Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.

Pokomunia

Caelestibus, Domine, pasti deliciis : quaesumus ; ut semper eadem, per quae veraciter vivimus, appetamus. Per Dominum nostrum…

Nakarmieni niebiańską rozkoszą, prosimy Cię Panie, abyśmy zawsze pragnęli tego, co nam daje życie prawdziwe. Przez pana naszego…