III Niedziela Wielkiego Postu

Introit

Ps 24, 15-16; Ps 24, 1-2

Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse evellet de laqueo pedes meos : respice in me, et miserere mei, quoniam unicus et pauper sum ego.

Ad te, Domine, levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam.

Gloria Patri…

Oculi mei…

Oczy moje zawsze ku Panu, gdyż On sam oswobodzi z sideł moje nogi. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo samotny jestem i biedny.

Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże mój, Tobie ufam, niech nie doznam wstydu.

Chwała Ojcu…

Oczy moje…

Kolekta

Quaesumus, omnipotens Deus, vota humilium respice : atque ad defensionem nostram, dexteram tuae maiestatis extende. Per Dominum nostrum…

Wszechmogący Boże, wejrzyj, prosimy, na pokorne modły i wyciągnij w naszej obronie prawicę Twojego Majestatu. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Ef 5, 1-9)

Graduał i Traktus

Ps 9, 20.4; Ps 122, 1-3

Exsurge, Domine, non praevaleat homo : iudicentur gentes in conspectu tuo. In convertendo inimicum meum retrorsum, infirmabuntur, et peribunt a facie tua.

Ad te levavi oculos meos, qui habitas in caelis. Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum. Et sicut oculi ancillae in manibus dominae suae, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri. Miserere nobis, Domine, miserere nobis.

Powstań, Panie, by człowiek nie przemógł, narody będą sądzone przed Twoim obliczem. Wrogowie moi cofną się, upadną i znikną sprzed Twego oblicza.

Do Ciebie oczy me wznoszę, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług zwracają się ku rękom swych panów. Jak oczy służebnicy ku rękom swej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Ewangelia

(Łk 11, 14-28)

Ofertorium

Ps 18, 9.10.11.12

Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et iudicia eius dulciora super mel et favum : nam et servus tuus custodit ea.

Przykazania Pańskie słuszne, radują serca, sądy Pańskie słodsze od miodu płynącego z plastrów, przeto Twój sługa zachowuje je.

Sekreta

Haec hostia, Domine, quaesumus, emundet nostra delicta : et ad sacrificium celebrandum, subditorum tibi corpora, mentesque sanctificet. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, niech ta Hostia oczyści nas z grzechów i uświęci dusze i ciała sług Twoich do sprawowania ofiary. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Ps 83, 4-5

Passer invenit sibi domum, et turtur nidum, ubi reponat pullos suos : altaria tua, Domiine virtutum, Rex meus, et Deus meus : beati qui habitant in domo tua, in saeculum saeculi laudabunt te.

Wróbel znajduje sobie dom i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swoje pisklęta: Twoje ołtarze, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, i nieustannie Cię chwalą.

Pokomunia

A cunctis nos, quaesumus, Domine, reatibus et perivculis propitiatus absolve : quos tanti mysterii tribuis esse participes. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, uwolnij nas łaskawie od wszelkich przewinień i niebezpieczeństw, skoro pozwalasz nam uczestniczyć w tak wielkim Sakramencie. Przez Pana naszego…