Księża

Kapłan, sprawując Sakramenty, działa w osobie Chrystusa (in persona Christi). Bez niego nie może odbyć się żadna Msza święta, gdyż jedynie on, za sprawą sakramentu święceń, posiada władzę konsekrowania chleba i wina. Gdy w czasie modlitwy zwanej Kanonem wypowiada słowa: „To jest bowiem Ciało moje” oraz „To jest bowiem kielich Krwi mojej…”, wówczas złożone na ołtarzu dary ofiarne stają się za sprawą Ducha Świętego prawdziwie, realnie i substancjalnie Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Duszpasterzami osób uczestniczących w Mszy Świętej sprawowanej według mszału św. Jana XXIII w naszej diecezji są obecnie:

Ks. Paweł Jędrzejewski

Kapelan Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, duszpasterz służby zdrowia.

Ks. Michał Gałus

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2012 r. Kapelan Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Msze święte dla naszego środowiska celebrowali także:

Ks. Kamil Mielniczuk

Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2013 r. Obecnie wikariusz parafii św. Maksymiliana w Lublinie, katecheta, duszpasterz Duszpasterstwa Akademickiego „Adoremus” oraz doktorant teologii na KUL.

Ks. Patricious Neonnub

Kapłan diecezjalny Archidiecezji Kupang w Indonezji, urodził się 19 lutego 1980 r. Został wyświęcony na kapłana 20 listopada 2008 r. Obecnie jest doktorantem filozofii na KUL jako stypendysta Fundacji Jana Pawła II. Przed przyjazdem do Polski był wykładowcą liturgiki oraz języka łacińskiego w Niższym Seminarium Duchownym Św. Rafaela w Kupang w Indonezji.

Ks. Piotr Kanak

Kapłan wywodzący się Lubelskiego Środowiska Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej, w którym przez wiele lat posługiwał jako ministrant. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2018 r., a 3 czerwca tego roku odprawił w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie uroczystą Mszę Świętą prymicyjną. Obecnie wikariusz parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie.

Ks. Michał Strudziński

Kapłan archidiecezji lubelskiej wyświęcony 2 czerwca 2012 r. Obecnie student filologii klasycznej na KUL.

Ks. Sebastian Natoniewski

Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2016 r. Obecnie wikariusz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.

Ks. Paweł Koc

Kapłan diecezji drohiczyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2016 r. Doktorant na KUL.

wpecherzewski

Ks. prałat Wojciech Pęcherzewski

Ur. 20 stycznia 1972 r. Doktor teologii dogmatycznej, kapelan honorowy Ojca Świętego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej, koordynator duszpasterstwa akademickiego UMCS oraz duszpasterz pracowników urzędów oraz instytucji państwowych i samorządowych. Kapelan SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

Ks. Piotr Świerczek

Kapłan diecezji tarnowskiej. Student historii sztuki na KUL.

O. dr Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Kapłan z Zakonu Braci Mniejszych. W naszym środowisku pomagał w latach 2015-2017. W 2017 r. obronił na KUL doktorat z teologii fundamentalnej pt. Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Obecnie jest wicerektorem i wykładowcą w WSD p.w. bł. Jana Dunsa ze Szkocji w Kalwarii Zebrzydowskiej.

mdrygier

Ks. dr Mariusz Drygier

Kapłan diecezji opolskiej, wyświęcony w maju 2010 roku. W 2017 r. obronił na KUL doktorat z historii Kościoła. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała w Opolu i duszpasterzem opolskiego środowiska Tradycji.

Ks. dr Rafał Pokrywiński

Kapłan diecezji drohiczyńskiej, doktor teologii fundamentalnej. Obecnie wikariusz w parafii katedralnej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie.

ppackowski

Ks. dr Piotr Paćkowski

Kapłan diecezji siedleckiej; ur. 7 czerwca 1964 r. w Siedlcach; święcenia otrzymał w 1989 r. z rąk ordynariusza diecezji siedleckiej bpa Jana Mazura. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (1999) i Towarzystwa Naukowego KUL (2008). W roku 1998 i 2006 brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Marcela Peresa (Francja). Brał udział w seminariach organizowanych z okazji Festiwalu „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu (2004, 2005) prowadząc dyskusje panelowe na temat wykonawstwa chorału gregoriańskiego i muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II. 2 października 2007 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Śpiewy procesyjne Proprium de Sanctis w Processionale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne” napisanej w Katedrze Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL. Prezydent Krajowej Federacji Chórów Pueri Cantores. Obecnie jest Rektorem WSD w Siedlcach.

mzachara

Ks. dr Maciej Zachara MIC

Ur. 1966, marianin, liturgista, birytualista z prawem posługi w obrządkach łacińskim i bizantyjsko-słowiańskim. W latach 2006-2007 pomagał w pracy duszpasterskiej ówczesnemu proboszczowi katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach o. Romanowi Piętce. Doktorat z liturgiki uzyskał w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” w Rzymie. Ojciec duchowny Seminarium Księży Marianów w Lublinie. Wykładowca WSD w Lublinie.

dpietrusinski

Ks. kan. Dionizy Pietrusiński

Urodził się 3 marca 1930 r. w miejscowości Jawor Solecki koło Ilży leżącej obecnie na terenie diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1955 r. z rąk bpa Piotra Kalwy. Pełnił posługę duszpasterską przy lubelskich kościołach: pw. Świętego Ducha, Wszystkich Świętych i pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej. Przez wiele lat pracował w lubelskiej kurii biskupiej. Otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. „Apoteoza Cezara Augusta w twórczości Wergiliusza i Horacego” obronionej na UW. Jako lektor prowadził zajęcia na KUL-u z języka łacińskiego i greckiego. Jest kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej. Obecnie przebywa na emeryturze. Msze Święte w klasycznym rycie rzymskim sprawował przez pierwszych 10 lat posługi kapłańskiej. W IV Niedzielę Wielkiego Postu AD 2003 jako pierwszy po latach przerwy celebrował Liturgię trydencką w kościele pw. Świętego Ducha.

bzagorski

Ks. kan. Bogdan Zagórski

Urodził się 16 maja 1967 r. w Jaśle, mieście położonym na terenie diecezji rzeszowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 r. z rąk abpa Bolesława Pylaka. Pełni posługę jako duszpasterz policji, pracowników Inspektoratu Celnego oraz Izby i Urzędów Skarbowych. Pracuje jako dyrektor Domu Księży Emerytów. Otrzymał licencjat (tytuł kościelny) z teologii moralnej na podstawie pracy pt. „Zagadnienie przeszczepu narządów w polskiej literaturze etycznej”. Jest kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej. Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim sprawował po raz pierwszy w Niedzielę Przewodnią AD 2003.

Ks. kan. Krzysztof Podstawka

Urodził się 9 lutego 1969 r. w Tomaszowie Mazowieckim położonym obecnie na terenie archidiecezji łódzkiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1993 r. z rąk abpa Bolesława Pylaka. Od 2004 r. jest dyrektorem lubelskiego oddziału tygodnika Gość Niedzielny. Otrzymał licencjat (tytuł kościelny) z teologii pastoralnej na podstawie pracy pt. „Życie wieczne wg Sandro Vitaliniego”. Jest kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej. Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim sprawował po raz pierwszy w Niedzielę Zmartwychwstania AD 2005.

zchromy

Ks. dr Zbigniew Chromy

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 2004 (Świdnica). Wikariusz parafii katedralnej w Świdnicy. Obecnie duszpasterz miłośników klasycznej liturgii rzymskiej w diecezji świdnickiej. Delegat biskupa świdnickiego ds. oceny treści religijnych (cenzor diecezjalny). Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej. Adiunkt przy Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii na PWT we Wrocławiu. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej (KUL, 2010).

wrozyk

Ks. dr Wojciech Różyk

Proboszcz parafii MB Anielskiej w Starościnie, dekanalny duszpasterz nauczycieli dla dekanatu michowskiego, członek redakcji „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, katecheta.

Ks. dr hab. Tadeusz Gacia

Ksiądz diecezji kieleckiej. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – literatura rzymska. Zainteresowania naukowe: poezja rzymska; poezja łacińska późnego antyku i początków średniowiecza (św. Ambroży, Prudencjusz, zwłaszcza Wenancjusz Fortunat); język łaciński w pismach i dokumentach Kościoła. Wykładowca KUL.

kszebla

Ks. Krzysztof Szebla

Kapłan diecezji tarnowskiej, absolwent KUL.

bsuszylo

Ks. Bogusław Suszyło

Święcenia otrzymał 20 VI 2000 r. Rektor kościoła p.w. św. Piotra Apostoła. Członek Rady Centrum Jana Pawła II, duszpasterz pracowników Pomocy Społecznej oraz duszpasterz niepełnosprawnych.

Ks. Mariusz Grzelak

Katecheta, wikariusz parafii Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach.