Objawienie Pańskie

Introit

Ml 3,1; 1 Krn 29, 12; Ps 71, 1

Ecce, advenit dominator Dominus : et regnum in manu eius, et potestas, et imperium.

Deus, iudicium tuum Regi da : et iustitiam tuam Filio Regis.

Gloria Patri…

Ecce advenit…

Oto już nadszedł Władca najwyższy: a w ręku Jego królewska władza i moc i rządy świata.

Boże, przekaż swą władzę Królowi i są-dy swoje temuż potomkowi Króla.

Chwała Ojcu…

Oto już nadszedł…

Kolekta

Deus, qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus stella duce revelasti : concede propitius ; ut, qui iam te ex fide cognovimus, usque ad contemplandum speciem tuae celsitudinis perducamur. Per eundem Dominum nostrum…

Boże, w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś narodom Jedynego Syna Twojego; skoro tedy poznaliśmy Ciebie przez wiarę, doprowadź nas łaskawie do oglądania piękna Majestatu Twojego. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(Iz 60, 1-6)

Graduał i Alleluja

Iz 60, 6.1; Mt 2, 2

Omnes de Saba venient, aurum et thus deferentes, et laudem Domino annuntiantes. Surge et illuminare, Ierusalem : quia gloria Domini super te orta est.

Alleluia, alleluia. Vidimus stellam eius in Oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum. Alleluia.

Wszyscy ze Saby przyjdą, złoto i kadzidło przynosząc i chwałę Pańską rozgłaszając. Powstań, Jeruzalem i zajaśniej: bo chwała Pańska wzeszła nad tobą.

Alleluja, alleluja. Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu. Alleluja.

Ewangelia

(Mt 2, 1-12)

Ofertorium

Ps 71,10-11

Reges Tharsis, et insulae munera offerent : reges Arabum et Saba dona adducent : et adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes servient ei.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Arabii i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.

Sekreta

Ecclesiae tuae, quaesumus, Domine, dona propitius intuere : quibus non iam aurum, thus, et myrrha profertur; sed eisdem muneribus declaratur, immolatur et sumitur, Iesus Christus Filius tuus, Dominus noster : Qui tecum vivit et regnat…

Wejrzyj miłościwie na dary Twojego Kościoła, który składa ci już nie złoto kadzidło i mirrę, lecz Tego, którego one wyobrażały: Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego, który się stał ofiarą i pokarmem naszym. Który z Tobą żyje i króluje…

Prefacja

(o Objawieniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus.

Quia, cum Unigenitus tuus in substantia nostrae mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis suae luce reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże.

Albowiem kiedy Jednorodzony Syn Twój w śmiertelnej naturze naszej się ukazał, nowym światłem, nieśmiertelności swojej nam przemienił.

I dlatego z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami, i z całym wojskiem niebiańskim, hymn chwały Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Communicantes na Objawienie

Communicantes, et diem sacratissimum celebrantes, quo Unigenitus tuus in tua tecum gloria coaeternus, in veritate carnis nostrae visibiliter corporalis apparuit : sed et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi : sed et…

W Świętych obcowaniu, dzień prześcwięty obchodzimy, w którym Jednorodzony Syn Twój, współwieczny z Tobą w chwale Twojej, ukazał się widomie w prawdziwym ciele naszym, ale i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a także…

Komunia

Mt 2, 2

Vidimus stellam eius in Oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum.

Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

Pokomunia

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut quae solemni celebramus officio, purificatae mentis intellegentia consequamur. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy czystym i jasnym umysłem pojęli tajemnicę uroczyście dziś obchodzoną. Przez Pana naszego…