XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 67, 6-7. 36; Ps 67, 2

Deus in loco sancto suo : Deus qui inhabitare facit unanimes in domo : ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi suae.

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius : et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius.

Gloria Patri…

Deus in loco…

Bóg w mieszkaniu swoim świętym. Ten Bóg wprowadza samotnych do domu. On lud swój potęgą i siłą obdarza.

Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego; uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą.

Chwała Ojcu…

Bóg w mieszkaniu…

Kolekta

Omnipotens sempiterne Deus, qui, abundantia pietas tuae, et merita supplicum excedis et vota : effunde super nos misericordiam tuam ; ut dimittas quae conscientia metuit, et adiicias quod oratio non praesumit. Per Dominum nostrum…

Wszechmocny, wiekuisty Boże, Ty przewyższasz obfitością dobrodziejstw Twoich pragnienia i zasługi błagających Ciebie, obdarz nas miłosierdziem Twoim i odpuść nam, co sumienie niepokoi, a użycz tego, o co prosić się nie ośmielamy. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Kor 15, 1-10)

Graduał i Alleluja

Ps 27, 7.1; Ps 80, 2-3

In Deo speravit cor meum, et adiutus sum : et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebor illi. Ad te, Domine, clamavi : Deus meus, ne sileas, ne discedas a me.

Alleluia, alleluia. Exultate Deo, adiutori nostro, iubilate Deo Iacob : sumite psalmum iucundum cum cithara. Alleluia.

Na Boga się zdałem, a On mnie pokrzepił, przeto me serce radością przejęte i dzięki Mu składam ochotnie. Do Ciebie wołam, Panie. Boże mój, nie milcz na prośbę moją, nie odstępuj ode mnie.

Alleluja, alleluja. Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba. Zanućcie pieśń dźwięczną i uderzcie w cytry. Alleluja.

Ewangelia

(Mk 7, 31-37)

Ofertorium

Ps 29, 2-3

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me : Domine, clamavi ad te, et sanasti me.

Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mej zguby, Panie, wołam do Ciebie i zachowałeś mi życie.

Sekreta

Respice, Domine, quaesumus, nostram propitius servitutem : ut, quod offerimus, sit tibi munus acceptum, et sit nostrae fragilitatis subsidium. Per Dominum nostrum…

Wejrzyj łaskawie, prosimy Cię Panie, na usłużność naszą, a ofiara nasza niechaj będzie dla Ciebie miłą daniną, a dla nas wsparciem w słabości. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Prz 3, 9-10

Honora Dominum de tua substantia, et de primitiis frugum tuarum : et implebuntur horrea tua saturitate, et vino torcularia redundabunt.

Czyń Panu ofiary z majętności twojej i z pierwocin plonów twoich, a napełnią się spichlerze twoje zbożem i piwnice obfitować będą w wino.

Pokomunia

Sentiamus, quaesumus, Domine, tui perceptione sacramenti, subsidium mentis et corporis : ut in utroque salvati, caelestis remedii plenitudine gloriemur. Per Dominum nostrum…

Prosimy cię, Panie, daj nam doznać spożywając Twój Sakrament, pomocy na duszy i ciele, abyśmy całkowicie uzdrowieni cieszyli się pełnią niebiańskiej łaski. Przez Pana nostrum…