IV Niedziela po Wielkanocy

Introit

Ps 97, 1-2; 97, 1

Cantate Dominum canticum novum, alleluia : quia mirabilia fecit Dominus, alleluia : ante cospectum gentium revelavit iustitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia.

Salvavit sibi dextera eius : et brachium sanctum eius.

Gloria Patri…

Cantate Dominum…

Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, gdyż Pan dokonał cudów, alleluja. W obliczu narodów okazał swoją spra-wiedliwość, alleluja, alleluja, alleluja.

Zwycięstwo odniosła prawica Jego i święte Jego ramię.

Chwała Ojcu…

Cantate Dominum…

Kolekta

Deus, qui fidelium mentes unius efficis voluntatis : da populis tuis id amare quod praecipis, id desiderare quod promittis ; ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. Per Dominum nostrum…

Boże, Ty jedną wolą obdarzasz dusze wiernych Twoich, daj ludom Twoim miłować, co rozkazujesz, tego pragnąć, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności tego świata tam serca nasze utkwili, gdzie prawdziwe są radości. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Jk 1, 17-21)

Alleluja

Ps 117, 16; Rz 6, 9

Alleluia, alleluia. Dextera Domini fecit virtutem : dextera Domini exaltavit me. Alleluia.

Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur : mors illi ultra non dominabitur. Alleluia.

Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Alleluja.

Chrystus powstawszy z martwych wię-cej nie umiera, śmierć nad Nim więcej panować nie będzie. Alleluja.

Ewangelia

(J 16, 5-14)

Ofertorium

Ps 65, 1-2 . 16

Iubilate Deo, universa terra, psalmum dicite nomini eius : venite, et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae, alleluia.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewajcie psalm Jego Imieniu. Pójdźcie posłuchać, wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan mej duszy uczynił, alleluja.

Sekreta

Deus, qui nos per huius sacrificii veneranda commercia, unius summae divinitatis participes effecisti : praesta, quaesumus ; ut, sicut tuam cognoscimus veritatem, sic eam dignis moribus assequamur. Per Dominum nostrum…

Boże, co nas jednoczysz z najwyższym Bóstwem przez nasze uczestnictwo w tej świętej ofierze, spraw, prosimy Ciebie, abyśmy poznając Prawdę Twoją, godnie ją w czyn wprowadzali. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkanocna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare : Te quidem, Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.

Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

J 16, 8

Cum venerit Paraclitus Spiritus veritatis, ille arguet mundum de peccato, et de iustitia. et de iudicio, alleluia, alleluia,

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch prawdy, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Adesto nobis, Domine, Deus noster : ut per haec, quae fideliter sumpsimus, et purgemur a vitiis, et a periculis omnibus eruamur. Per Dominum nostrum…

Dopomóż nam, Panie Boże nasz, aby to cośmy z wiarą spożyli i od występków nas oczyściło i od niebezpieczeństw ochroniło. Przez Pana naszego…