Ministrantura

Kapłanowi sprawującemu posługę liturgiczną towarzyszą diakon, subdiakon oraz ci, którzy otrzymali z rąk biskupa niższe święcenia. Jeżeli są nieobecni, niektóre ich czynności przejmują świeccy ministranci reprezentujący w prezbiterium innych wiernych.

Zapraszamy chłopców, którzy przyjęli już pierwszą Komunię św., młodzieńców i mężczyzn do udziału w kursie ministrantury tradycyjnej. Szczegóły przez formularz kontaktowy.