IV Niedziela po Objawieniu

Introit

Ps 96, 7-8; Ps 96, 1

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion : et exultaverunt filiae Iudae.

Dominus regnavit, exsultet terra : lae-tentur insulae multae.

Gloria Patri…

Adorate Deum…

Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie Jego. Słysząc o tym weseli się Syjon, i radują się inne miasta judzkie.

Pan jest Królem, niech się raduje ziemia; niech się weselą wyspy mnogie.

Chwała Ojcu…

Uwielbiajcie Boga…

Kolekta

Deus, qui nos in tantis periculis constitutos, pro humana scis fragilitate non posse subsistere : da nobis salutem mentis et corporis ; ut ea, quae pro peccatis nostris patimur, te adiuvante vincamus. Per Dominum nostrum…

Boże, Ty wiesz, że wśród tylu niebezpieczeństw z powodu ułomności ludzkiej wytrwać nie zdołamy, daj nam zdrowia duszy i ciała, byśmy z Twoją pomocą zwalczyli to, co cierpimy za nasze grzechy. Przez Pana…

Lekcja

(Rz 13, 8-10)

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17; Ps 96, 1

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua.

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia.

Uczczą narody Imię Twoje, Panie, a wszyscy królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja.

Ewangelia

(Mt 8, 23-27)

Ofertorium

Ps 117, 16–17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini.

Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, ale dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.

Sekreta

Concede, quaesumus, omnipotens Deus : ut huius sacrificii munus oblatum, fragilitatem nostram ab omni malo purget semper, et muniat. Per Dominum nostrum…

Daj, prosimy, wszechmogący Boże, aby danina tych ofiar Tobie składana, nas ułomnych zawsze oczyszczała i wspierała. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei.

Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.

Pokomunia

Munera tua nos, Deus, a delectationibus terrenis expediant : et caelestibus semper instaurent alimentis. Per Dominum nostrum…

Dary Twoje, Boże, niechaj nas oswobodzą od rozkoszy ziemskich i wzmacniają zawsze pokarmem niebiańskim. Przez Pana naszego…