Boże Narodzenie (w nocy)

Introit

Ps 2, 7; Ps 2, 1

Dominus dixit ad me : Filius meus es tu, ego hodie genui te.
Quare fremuerunt gentes : et populi meditati sunt inania?

Gloria Patri…

Dominus dixit…

Pan rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Jam Ciebie dziś zrodził.
Czemu burzą się narody i ludy knują daremne zamysły?

Chwała Ojcu…

Pan rzekł…

Kolekta

Deus, qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustratione clarescere : da, quaesumus ; ut, cuius lucis mysteria in terra cognovimus, eius quoque gaudiis in caelo perfruamur : Qui tecum vivit et regnat…

Boże, Ty rozjaśniasz tę noc przenajświętszą blaskiem prawdziwej światłości, spraw, prosimy Ciebie, aby nas w niebie napełniała radość Tego, którego świetlaną tajemnicę poznaliśmy na ziemi. Który z tobą żyje i króluje…

Lekcja

(Tt 2, 11-15)

Graduał i Alleluja

Ps 109, 3.1; Ps 2, 7

Prope est Dominus omnibus invocantibus eum : omnibus, qui invocant eum in veritate. Laudem Domini loquetur os meum: et benedicat omnis caro nomen sanctum eius.

Alleluia, alleluia. Dominus dixit ad me : Filius meus es tu, ego hodie genui te. Alleluia.

Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w blasku świętości z łona przed jutrzenką zrodziłem Cię. Powiedział Pan Panu mojemu: siądź po prawicy mojej, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.

Alleluja, alleluja. Pan rzekł do mnie: Synem moim jesteś, ja dziś zrodziłem Ciebie. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2, 11-14)

Ofertorium

Ps 95, 11.13

Laetentur caeli, et exultet terra ante faciem Domini : quoniam venit.

Niechaj się cieszą niebiosa i raduje ziemia przed obliczem Pana, gdyż przybył.

Sekreta

Accepta tibi sit, Domine, quaesumus, hodiernae festivitatis oblatio : ut, tua gratia largiente, per haec sacrosancta commercia, in illius inveniamur forma, in quo tecum est nostra substantia : Qui tecum vivit et regnat…

Przyjmij łaskawie, Panie, prosimy, ofiarę dzisiejszej uroczystości, abyśmy Twoją łaską hojnie obdarowani, przez te prześwięte wymiany, upodobnili się do Tego, w którym zespoleni zostaliśmy z Tobą, a który z Tobą żyje i króluje…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Ps 109, 3

In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.

W blasku świętości z łona przed jutrzenką zrodziłem Cię.

Pokomunia

Da nobis, quaesumus, Domine Deus noster : ut, qui Nativitatem Domini nostri Iesu Christi mysteriis nos frequentare gaudemus : dignis conversationibus ad eius mereamur pervenire consortium : Qui tecum vivit et regnat.

Dozwól nam, prosimy Cię Panie Boże nasz, abyśmy radując się z uczestnictwa w tajemnicy Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zasłużyli godnym postępowaniem na wieczne z Nim obcowanie. Który z Tobą żyje i króluje…