Uroczystość Świętej Trójcy

Introit

Tb 12, 6; Ps 8, 2

Benedicta sit Sancta Trinitas, ad que indivisa unitas : confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!

Gloria Patri…

Benedicta sit…

Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem zmiłowała się nad nami.

Panie, o Panie nasz, jak przedziwne Imię Twe po wszystkiej ziemi.

Chwała Ojcu…

Niech będzie błogosławiona…

Kolekta

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei, aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare Unitatem : quaesumus ; ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum nostrum…

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś sługom swym przez wyznawanie prawdziwej wiary dał poznać chwałę przedwiecznej Trójcy i w potędze majestatu Jedność jej uwielbiać dozwolił, spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła nas od wszelkiej przeciwności. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Rz 11, 33-36)

Graduał i Alleluja

Dn 3, 55-56; Dn 3, 52

Benedictus es, Domine, qui intueris abyssos, et sedes super Cherubim. Benedictus es, Domine, in firmamento caeli, et laudabilis in saecula.

Alleluia, alleluia. Benedictus, es Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis in saecula. Alleluia.

Błogosławiony jesteś, Panie, który przenikasz przepaści, a siedzisz ponad Cherubinami. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebieskim i chwalebny na wieki.

Alleluja, alleluja. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych i chwalebny na wieki, alleluja.

Ewangelia

(Mt 28, 18-20)

Ofertorium

Tb 12,6

Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus : quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży, a także i Duch Święty. Albowiem uczynił nad nami miłosierdzie swoje

Sekreta

Sanctifica, quaesumus, Domine, Deus noster, per tui sancti nominis invocationem, huius oblationis hostiam : et per eam nos metipsos tibi perfice munus aeternum. Per Dominum nostrum…

Poświęć, prosimy Cię, Panie Boże nasz, Przez wezwanie Świętego Imienia Twego, złożoną Ci żertwę i mocą jej uczyń nas godnym dla siebie darem. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Tb 12,6

Benedicimus Deum caeli, et coram omnibus viventibus confitebimur ei : quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Błogosławimy Boga na niebie, a przed wszystkimi żyjącymi wyznawać Go będziemy, bo zmiłował się nad nami.

Pokomunia

Proficiat nobis ad salutem corporis et animae, Domine Deus noster, huius sacramenti susceptio : et sempiternae Sanctae Trinitatis, eiusdemque Individuae Unitatis confessio. Per Dominum nostrum…

Panie Boże nasz, niechaj spożycie tego Sakramentu oraz wyznanie Przedwiecznej i Świętej Trójcy w jej nierozdzielnej Jedności, posłuży nam ku zbawieniu duszy i ciała. Przez Pana naszego…