Modlitwa

Modlitwa określana jest jako wzniesienie duszy ku Bogu lub rozmowa z Bogiem. W modlitwie ustnej człowiek zwraca się ku jedynemu Stworzycielowi i Zbawcy: wychwala Jego majestat i moc, dziękuje za otrzymane dobra, przeprasza za swoje grzechy, prosi o łaskę. Nawet modlitwa skierowana do Maryi, Aniołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic i innych, prowadzi ostatecznie ku Najwyższemu, w którym oni wszyscy żyją. Będąc przejawem osobistej pobożności jest równocześnie przygotowaniem do liturgii – publicznego kultu Boga.

– Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

– Modlitwa żony za męża

– Za nieprzyjaciół

– Poświęcenie się Duchowi Świętemu

– Modlitwa za Kościół i jego sługi

– Za dzieciątko mające się narodzić