XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 83, 10-11; Ps 83, 2-3

Protector noster, aspice, Deus, et respice in faciem Christi tui : quia melior est Dies una in artiis tuis super millia.

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.

Gloria Patri…

Protector noster…

Obrońco nasz, spojrzyj, Boże, i wejrzyj na oblicze Pomazańca swego. Zaiste, lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich, niźli gdzie indziej tysiące.

Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Wzdycha i tęskni dusza moja do przedsionków Twoich.

Chwała Ojcu…

Obrońco nasz…

Kolekta

Custodi, Domine, quaesumus, Ecclesiam tuam propitiatione perpetua : et quia sine te labitur humana mortalitas ; tuis semper auxiliis et abstrahatur a noxiis, et ad salutaria dirigatur. Per Dominum nostrum…

Strzeż, Twój Kościół, prosimy Cię Panie, w nieustannym miłosierdziu swoim, a że bez Twej pomocy nie ostoi się człowiek śmiertelny, niechaj go stale Twa łaska od rzeczy zgubnych odciąga i prowadzi do zbawienia. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Ga 5, 16-24)

Graduał i Alleluja

Ps 117, 8-9; Ps 94,1

Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine.Bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus.

Alleluia, alleluia. Venite, exsultemus Domino, iubilemus Deo, salutari nostro. Alleluia.

Lepiej zawierzyć Panu, niż zawierzyć człowiekowi. Lepiej zaufać Bogu, niż zaufać możnym świata.

Alleluja, alleluja Pójdźcie, śpiewajmy Panu, wysławiajmy Boga, Zbawiciela swego. Alleluja.

Ewangelia

(Mt 6, 24-33)

Ofertorium

Ps 33, 8-9

Immittet Angelus Domini in circuitu timentium eum, et eripiet eos : gustate, et videte, quoniam suavis est Dominus.

Anioł Pański czuwa nad bogobojnymi i chroni ich od złego. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!

Sekreta

Concede nobis, Domine, quaesumus, ut haec hostia salutaris, et nostrorum fiat purgatio delictorum, et tuae propitiatio potestatis. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię Panie, aby ta Hostia zbawienna z grzechów nas oczyściła i wyjednała nam przychylność Twej potęgi. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Mt 6, 33

Primum quaerite regnum Dei, et omnia adiicientur vobis, dicit Dominus.

Szukajcie naprzód Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam przydane, tak Pan powiada.

Pokomunia

Purificent semper et muniant tua sacramenta nos, Deus : et ad perpetuae ducant salvationis effectum. Per Dominum nostrum…

Boże, niechaj Twój Sakrament nas oczyści, wzmocni i doprowadzi do wiecznego zbawienia. Przez Pana naszego…