Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus

Introit

Flp 2, 10-11; Ps 8, 2

In nomine Iesu omne genu flectatur, caelestium, terrestrium et infernorum : et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.

Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!

Gloria Patri…

In nomine Iesu…

Na Imię Jezusa niechaj się zgina wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i wszelki język niech wyznaje, że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów.

Chwała Ojcu…

Na Imię Jezusa…

Kolekta

Deus, qui unigenitum Filium tuum constituisti humani generis Salvatorem, et Iesum vocari iussisti : concede propitius ; ut, cuius sanctum nomen veneramur in terris, eius quoque aspectu perfruamur in caelis. Per eundem Dominum nostrum…

Boże, Tyś Jedynego Syna Twojego ustanowił Zbawicielem rodzaju ludzkiego, i Jezusem nazywać kazałeś, spraw miłościwie, byśmy cieszyli się w niebie oglądaniem oblicza Tego, którego Święte Imię czcimy na ziemi. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(Dz 4, 8-12)

Graduał i Alleluja

Ps 105, 47; Iz 63, 16; Ps 144, 21

Salvos fac nos, Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus : ut confiteamur nomini sancto tuo, et gloriemur in gloria tua. Tu, Domine, Pater noster et Redemptor noster : a saeculo nomen tuum.

Alleluia, alleluia. Laudem Domini loquetur os meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia.

Ratuj nas Panie, Boże nasz, i zjednocz spośród narodów: byśmy sławili Imię Twoje święte i chlubili się wychwalaniem Ciebie. Tyś, Panie, Ojciec nasz i Odkupiciel; toć jest Twe Imię od wieków.

Alleluja, alleluja. Niech usta moje głoszą chwałę Pańską, wszelkie stworzenie niech wielbi Imię Jego święte. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2,21)

Ofertorium

Ps 85, 12. 5

Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum : quoniam tu, Domine, suavis et mitis es : et multae misericordiae omnibus invocantibus te, alleluia.

Dziękować Ci pragnę, Panie, Boże mój, z całego serca i sławić Imię Twoje na wieki. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, wielce miłosierny dla wszystkich, którzy Cię wzywają, alleluja.

Sekreta

Benedictio tua, clementissime Deus, qua omnis viget creatura, sanctificet, qaesumus, hoc sacrificium nostrum, quod ad gloriam nominis Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, offerimus tibi : ut maiestati tuae placere possit ad laudem, et nobis proficere ad salutem. Per eudnem Dominum nostrum…

Najłaskawszy Boże, prosimy Ciebie, niech błogosławieństwo Twoje, którym wszelkie stworzenie ożywiasz, uświęci ofiarę przez nas Ci składaną na cześć Imienia Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa: i Majestat Twój chwaląc niechaj przyjemną Ci będzie,a nam posłuży ku zbawieniu. Przez tegoż Pana naszego…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Ps 85, 9-10

Omnes gentes quascumquae fecisti, venient et adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum : quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia : tu es Deus solus, alleluia.

Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i pokłonią się przed Tobą, Panie, i wielbić będą Imię Twoje, bo wielki jesteś i czynisz cuda. Tyś jeden Bóg prawdziwy, alleluja.

Pokomunia

Omnipotens aeterne Deus, qui creasti et redemisti nos, respice propitius vota nostra : et sacrificium salutaris hostiae, quod in honorem nominis Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, maiestati tuae obtulimus, placido et benigno vultu suscipere digneris ; ut gratia tua nobis infusa, sub glorioso nomine Iesu, aeternae praedestinationis titulo gaudeamus nomina nostra scripta esse in caelis. Per eundem Dominum nostrum…

Boże, Tyś nas stworzył i odkupił; wejrzyj miłościwie na błagania nasze i w łaskawej dobroci Twojej przyjmij ofiarę z Hostii zbawienia, którą na cześć Imienia Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa złożyliśmy Majestatowi Twojemu, spraw, abyśmy dzięki wlanej nam łasce Twojej ujrzeli z radością imiona nasze w niebieskiej księdze przeznaczenia, pod chwalebnym Jezusa imieniem. Przez tegoż Pana naszego…