Niedziela Siedemdziesiątnicy

Introit

Ps 17, 5.6.7; Ps 17, 2-3

Circumdederunt me gemitus mortis, dolores inferni circumdederunt me : et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit de templo sancto suo vocem meam.

Diligam te, Domine, fortitudo mea : Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus.

Gloria Patri…

Circumdederunt me…

Ogarnęły mnie boleści śmierci: boleści piekielne otoczyły mnie. I w mojej niedoli wzywałem Pana, a On usłyszał głos mój ze świątyni swojej.

Kocham Cię, o Panie, mocy moja, Pan twierdzą i ucieczką moją, On moim wybawicielem.

Chwała Ojcu…

Ogarnęły mnie…

Kolekta

Preces populi tui, quaesumus, Domine, clementer exaudi : ut qui iuste pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericorditer liberemur. Per Dominum nostrum…

Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy ludu Twojego, abyśmy którzy słusznie cierpimy za grzechy nasze, miłościwie zostali wybawieni dla chwały Imienia Twojego. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 Kor 9, 24-27; 10, 1-5)

Graduał i Traktus

Ps 9, 10-11. 19-20; Ps 129, 1-4

Adiutor in opportunitatibus, in tribulatione : sperent in te, qui noverunt te : quoniam non derelinquis quaerentes te, Domine. Quoniam non in finem oblivio erit pauperis : patientia pauperum non peribit in aeternum : exsurge, Domine, non praevaleat homo.

De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in orationem servi tui. Si iniquitates observaveris, Domine : Domine, quis sustinebit? Quia apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Tyś pewną ostoją w czasach niedoli, Tobie ufać winni wszyscy wyznawcy Twoi, bo nie opuszczasz, Panie, szuka-jących Ciebie. Nie zawsze będzie
w opuszczeniu biedny, cierpliwość biednych nie zginie na wieki. Powstań,
o Panie, niech się nie zuchwali śmiertelnik.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głosu mego. Niech się nachylą uszy Twoje na modlitwę sługi twego. Jeżeli pamiętać będziesz nieprawości, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale u Ciebie jest przebaczenie i wedle obietnic Twoich czekam Twej łaski,
o Panie.

Ewangelia

(Mt 20, 1-16)

Ofertorium

Ps 91, 2

Bonum est confiteri Domino, et psallere nomini tuo, Altissime.

Błogo jest wychwalać Pana i wielbić pieśnią Imię twe, o Najwyższy!

Sekreta

Muneribus nostris, quaesaemus, Domine, precibusque susceptis : et caelestibus nos munda mysteriis, et clementer exaudi. Per Dominum nostrum…

Przyjmij, o Panie, dary i modlitwy nasze, oczyść nas mocą niebiańskich Tajemnic i racz nas łaskawie wysłuchać. Przez Pana naszego.

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 30, 17-18

Illumina faciem tuam super servum tuum, et salvum me fac in tua misericordia : Domine, non confundar, quoniam invocavi te.

Rozjaśnij Oblicze nad sługą swoim i ratuj mnie w swoim miłosierdziu, zawstydzony nie będę, gdyż Ciebie wzywałem.

Pokomunia

Fideles tui, Deus, per tua dona firmentur : ut eadem et percipiendo requirant, et quaerendo sine fine percipiant. Per Dominum nostrum…

Wiernych Twoich, o Panie, umocnij darami Twoimi, aby przyjmując je, ustawicznie ich pragnęli, a pragnąc nieustannie się nimi posilali. Przez Pana naszego…