V Niedziela po Wielkanocy

Introit

Iz 48, 20; Ps 65,1-2

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia : annuntiate usque ad extremum terrae : liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia.

Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius : date gloriam laudi eius.

Gloria Patri…

Vocem iucunditatis…

Radosną nowinę głoście, niech będzie słyszana, alleluja, po krańce ziemi rozpowiadajcie, iż Pan swój naród wyzwolił, alleluja, alleluja.

Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio, śpiewajcie psalm Jego Imieniu, czcią Go wspaniałą otoczcie.

Chwała Ojcu…

Radosną nowinę…

Kolekta

Deus, a quo bona cuncta procedunt, largire supplicibus tuis : ut cogitemus, te inspirante, quae recta sunt ; et, te gubernante, eadem faciamus. Per Dominum nostrum…

Boże, od Ciebie wszystko, co dobre pochodzi, wysłuchaj błagania nasze, byśmy z natchnienia Twego rozmyślali, co prawe i pod Twoim kierownictwem takoż czynili. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Jk 1,22-27)

Alleluja

J 16,28

Alleluia, alleluia. Surrexit Christus, et illuxit nobis, quos redemit sanguine suo. Alleluia.

Exivi a Patre, et veni in mundum : iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Alleluia.

Powstał Chrystus z martwych i opro-mienił radością nas, których odkupił krwią swoją. Alleluja.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat, a idę do Ojca. Alleluja.

Ewangelia

(J 16, 23-30)

Ofertorium

Ps 65, 8-9.20

Benedicite, gentes, Dominum Deum nostrum, et obaudite vocem laudis eius : qui posuit animam meam ad vitam, et non dedit commoveri pedes meos : benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam a me, alleluia.

Błogosławcie narody, Pana, Boga naszego i śpiewajcie głośno Jego chwałę. On duszę moją zachował przy życiu, a nogom moim upaść nie poz-wolił. Błogosławiony niech będzie Pan, iż nie odrzucił mej prośby i nie odmówił swego zmiłowania, alleluja.

Sekreta

Suscipe, Domne, fidelium preces cum oblationibus hostiarum : ut per haec piae devotionis officia, ad caelestem gloriam transeamus. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię Panie, przyjmij modlitwy wiernych i ofiary przez nich składane : a nabożne sprawowanie służby Twojej niechaj nas doprowadzi do chwały niebieskiej. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkanocna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare : Te quidem, Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.

Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

Ps 95,2

Cantate Domino, alleluia : cantate Domino, et benedicite nomem eius : bene nuntiate de die in diem salutare eius, alleleuia, alleluia.

Śpiewajcie Panu, alleluja, śpiewajcie Panu i błogosławcie Imię Jego, dzień po dniu sławcie Jego zbawczą pomoc, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Tribue nobis, Domine, caelestis mensae virtute satiatis : et desiderare quae recta sunt, et desiderata percipere. Per Domi-num nostrum…

Panie, użycz Twej łaski nam, których moc uczty niebiańskiej posiliła, abyśmy pragnęli, co godziwe i otrzymali to, czego pragniemy. Przez Pana nostra…