Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Introit

Ps 32, 11.19; Ps 32, 1

Cogitationes Cordis eius in generationem : ut eruat a morte animas eorum et alat eos in fame. (T. P. Alleluja, alleluja.)

Exultate, iusti, in Domino, rectos decet collaudatio.

Gloria Patri…

Cogitationes Cordis…

Oto zamiary serca Jego poprzez pokolenia; aby od śmierci zachować ich dusze i w czasie głodu ich karmić. (T. P. Alleluja, alleluja.)

Śpiewajcie Panu, sprawiedliwi. Sławienie Boga przystoi zbożnym.

Chwała Ojcu…

Oto zamiary serca…

Kolekta

Deus, qui nobis in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largiri dignaris : concede, quaesumus ; ut illi devotum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium. Per eundem Dominum nostrum…

Boże, Ty w sercu Syna swego, zranionym grzechami naszymi darzysz nas litościwie niezmiernym skarbem miłości : daj prosimy, abyśmy składając Mu hołd naszej miłości i oddania się, spełniali także obowiązki należnego zadośćuczynienia. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(Ef 3, 8-19)

Graduał i Alleluja

Ps 24, 8-9; Mt 11, 29

Dulcis et rectus Dominus, propter hoc legem dabit delinquentibus in via. Diriget mansuetos in iudicio, docebit mites vias suas.

Alleluia, alleluia. Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis Corde, et invenietis requiem animabus vestris. Alleluia.

Dobry jest Pan i wierny w obietnicach, przeto wskazuje drogę błądzącym. Pokornych wiedzie ku sprawiedliwości, uległych naucza dróg swoich.

Alleluja, alleluja. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode Mnie, gdyż jestem cichy i pokornego Serca, i znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Alleluja.

Ewangelia

(J 19, 31-37)

Ofertorium

Ps 68, 21

Improperium exspectavit Cor meum et miseram, et sustinui, qui simul mecum contristaretur, et non fuit : consolantem me quaesivi, et non inveni.

Urąganiem złamane me serce i boleścią. Czekałem, by kto nade Mną się użalił, a nie było nikogo, by Mnie kto pocieszył, lecz nikt się nie znalazł.

Sekreta

Respice, quaesumus, Domine, ad ineffabilem Cordis dilecti Filii tui caritatem : ut quod offerimus sit tibi munus acceptum et nostrorum expiatio delictorum. Per eundem Dominum nostrum…

Wejrzyj, prosimy Cię Panie, na niewymowną miłość Serce umiłowanego Syna Twojego, i spraw, aby ofiara nasza była Tobie miłą daniną i zadośćuczynieniem za grzechy nasze. Przez tegoż Pana naszego…

Prefacja

(O Najświętszym Sercu Jezusa)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui Unigenitum tuum in cruce pendentem lancea militis transfigi voluisti, ut apertum Cor, divinae largitatis sacrarium, torrentes nobis funderet miserationis et gratiae, et quod amori nostri flagrare numquam destitit, piis esset requies et poenitentibus pateret salutis refugium.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Tyś sprawił, że Jednorodzonego Syna Twojego, gdy wisiał na krzyżu, włócznia żołnierza przebiła, aby otwarte Serce, skarbnica Boskiej szczodrobliwości, zlewało na nas potoki zmiłowania i łaski. Ono nigdy nie przestało płonąć ku nam miłością, dla pobożnych było odpocznieniem, a dla pokutujących miejscem zbawiennej ucieczki.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

J 19, 34

Unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua.

Jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęły krew i woda.

Pokomunia

Praebeant nobis, Domine Iesu, divinum tua sancta fervorem : quo dulcissimi Cordis tui suavitate percepta, discamus terrena despicere, et amare caelestia : Qui vivis et regnas…

Panie Jezu, niech nam Twe święte tajemnice udzielą Bożego zapału, abyśmy przejęci słodyczą Serca Twego najmilszego, nauczyli się gardzić tym, co ziemskie, a umiłowali rzeczy niebieskie. Który żyjesz i królujesz…