Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu

Introit

Ps 5, 2-3; Ps 5, 4

Verba mea auribus percipe, Domine, intellege clamorem meum : intende voci orationis meae, Rex meus, et Deus meus.

Quoniam ad te orabo, Domine : mane exaudies vocem meam.

Gloria Patri…

Verba mea…

Usłysz me słowa, o Boże, zauważ moje wzdychanie, posłuchaj głosu mej prośby, mój Królu i Boże.

Ponieważ do Ciebie, Panie, się modlę, już z rana wysłuchaj mych błagań.

Chwała Ojcu…

Usłysz me…

Kolekta

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui se, affligendo carnem, ab alimentis abstinent ; sectando iustitiam, a culpa ieiunent. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię, wszechmocny Boże, abyśmy, wstrzymując się od pokarmu dla umartwienia ciała, grzechu również zaniechali zabiegając o sprawiedliwość. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62)

Graduał

Ps 22,4

Si ambulem in medio umbrae mortis, non timebo mala : quoniam tu mecum es, Domine. Virga tua, et baculus tuus ipsa me consolata sunt.

Chociażbym kroczył po ciemnej dolinie śmierci, nie lękam się złego, gdyż Ty, o Panie, jesteś ze mną. Twój kij obronny i laska pasterska, te mi dodają otuchy.

Ewangelia

(J 8,1-11)

Ofertorium

Ps 118, 133

Gressus meos dirige secundum eloquium tuum : ut non dominetur mei omnis in iustitia, Domine.

Prostuj me kroki, Panie, według zasad twoich, by żadna nieprawość mną nie owładnęła.

Sekreta

Concede, quaesumus, omnipotens Deus : ut huius sacrificii munus oblatum, fragilitatem nostram ab omni malo purget semper, et muniat. Per Dominum nostrum…

Daj, prosimy, wszechmogący Boże, aby danina tych ofiar Tobie składana słabość naszą od wszelkiego zła oczyszczała i zachowywała. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

J 8, 10-11

Nemo te condemnavit, mulier? Nemo, Domine. Nec ego te condemnabo : iam amplius noli peccare.

Żaden cię nie potępił, niewiasto? Żaden, Panie. I ja cię nie potępię. Nie grzesz już więcej.

Pokomunia

Modlitwa nad ludem

Qaesumus, omnipotens Deus : ut inter eius membra numeremur, cuius corpori communicamus, et sanguini. Qui tecum vivit et regnat…

Prosimy cię, wszechmogący Boże, racz nas policzyć między członkami tego, któregośmy Ciało i Krew w Komunii spożyli, który z tobą żyje i króluje…

Oremus. Humiliate capita vestra Deo.

Praetende, Domine, fidelibus tuis dexteram caelestis auxilii : ut te toto corde perquirant ; et quae digne postulant, consequi mereantur. Per Dominum nostrum…

Módlmy się. Schylcie przed Bogiem głowy wasze.

Wyciągnij, o Panie, nad ludem Twoim prawicę niebieskiej pomocy, aby cię całym sercem szukał i zasłużył na otrzymanie tego, o co godziwie prosi. Przez Pana naszego…