logo Introibo

Lubelskie Środowisko Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej

PatrycjaMichal_033

Nasze środowisko tworzą księża, wierni archidiecezji lubelskiej oraz studenci lubelskich uczelni, w tym także z zagranicy. Nie stanowimy oddzielnego duszpasterstwa ani stowarzyszenia. Tym, co łączy wszystkie osoby należące do naszego środowiska, jest pragnienie wspólnego wielbienia Trójjedynego Boga i uświęcanie się przez Mszę sprawowaną w klasycznym rycie rzymskim.

Przy środowisku działa grupa ministrantów oraz schola gregoriańska. Zachęcamy do włączania się w działalność obu grup. Szczegółowe informacje można uzyskać przez formularz kontaktowy.

KSIĘŻA


Kapłan, sprawując Sakramenty, działa w osobie Chrystusa (in persona Christi). Bez niego nie może odbyć się żadna Msza święta, gdyż jedynie on, za sprawą sakramentu święceń, posiada władzę konsekrowania chleba i wina. Gdy w czasie modlitwy zwanej Kanonem wypowiada słowa: “To jest bowiem Ciało moje” oraz “To jest bowiem kielich Krwi mojej…”, wówczas złożone na ołtarzu dary ofiarne stają się za sprawą Ducha Świętego prawdziwie, realnie i substancjalnie Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Duszpasterzem osób uczestniczących w Mszy Świętej sprawowanej według mszału św. Jana XXIII w naszej diecezji jest obecnie

Ks. Paweł Jędrzejewski

pjedrzejewski

Kapelan Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, duszpasterz służby zdrowia.Msze święte dla naszego środowiska celebrują obecnie także:

Ks. Michał Gałus

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2012 r. Kapelan Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.


Ks. Kamil Mielniczuk

kmileniczuk

Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2013 r. Obecnie wikariusz parafii św. Maksymiliana w Lublinie, katecheta, duszpasterz Duszpasterstwa Akademickiego “Adoremus” oraz doktorant teologii na KUL.


Ks. Patricious Neonnub

Kapłan diecezjalny Archidiecezji Kupang w Indonezji, urodził się 19 lutego 1980 r. Został wyświęcony na kapłana 20 listopada 2008 r. Obecnie jest doktorantem filozofii na KUL jako stypendysta Fundacji Jana Pawła II. Przed przyjazdem do Polski był wykładowcą liturgiki oraz języka łacińskiego w Niższym Seminarium Duchownym Św. Rafaela w Kupang w Indonezji.


Ks. Piotr Kanak

Kapłan wywodzący się Lubelskiego Środowiska Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej, w którym przez wiele lat posługiwał jako ministrant. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2018 r., a 3 czerwca tego roku odprawił w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie uroczystą Mszę Świętą prymicyjną. Obecnie wikariusz parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie.


Ks. Michał Strudziński

mstrudzinski

Kapłan archidiecezji lubelskiej wyświęcony 2 czerwca 2012 r. Obecnie student filologii klasycznej na KUL.


Ks. Sebastian Natoniewski

Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2016 r. Obecnie wikariusz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.


Ks. Paweł Koc

Kapłan diecezji drohiczyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2016 r. Doktorant na KUL.W przeszłości w sposób systematyczny celebrowali Msze święte dla naszego środowiska następujący kapłani:

Ks. prałat Wojciech Pęcherzewski

wpecherzewski

Ur. 20 stycznia 1972 r. Doktor teologii dogmatycznej, kapelan honorowy Ojca Świętego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej, koordynator duszpasterstwa akademickiego UMCS oraz duszpasterz pracowników urzędów oraz instytucji państwowych i samorządowych. Kapelan SP ZOZ MSWiA w Lublinie.


Ks. Piotr Świerczek

Kapłan diecezji tarnowskiej. Student historii sztuki na KUL.

O. dr Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Kapłan z Zakonu Braci Mniejszych. W naszym środowisku pomagał w latach 2015-2017. W 2017 r. obronił na KUL doktorat z teologii fundamentalnej pt. Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Obecnie jest wicerektorem i wykładowcą w WSD p.w. bł. Jana Dunsa ze Szkocji w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Ks. dr Mariusz Drygier

mdrygier

Kapłan diecezji opolskiej, wyświęcony w maju 2010 roku. W 2017 r. obronił na KUL doktorat z historii Kościoła. Obecnie jest wikariuszem w  parafii św. Michała w Opolu i duszpasterzem opolskiego środowiska Tradycji.


Ks. dr Rafał Pokrywiński

Kapłan diecezji drohiczyńskiej, doktor teologii fundamentalnej. Obecnie wikariusz w parafii katedralnej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie.


Ks. dr Piotr Paćkowski

ppackowski

Kapłan diecezji siedleckiej; ur. 7 czerwca 1964 r. w Siedlcach; święcenia otrzymał w 1989 r. z rąk ordynariusza diecezji siedleckiej bpa Jana Mazura. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (1999) i Towarzystwa Naukowego KUL (2008). W roku 1998 i 2006 brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Marcela Peresa (Francja). Brał udział w seminariach organizowanych z okazji Festiwalu „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu (2004, 2005) prowadząc dyskusje panelowe na temat wykonawstwa chorału gregoriańskiego i muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II. 2 października 2007 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Śpiewy procesyjne Proprium de Sanctis w Processionale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne” napisanej w Katedrze Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL. Prezydent Krajowej Federacji Chórów Pueri Cantores. Obecnie jest Rektorem WSD w Siedlcach.


Ks. dr Maciej Zachara MIC

mzachara

Ur. 1966, marianin, liturgista, birytualista z prawem posługi w obrządkach łacińskim i bizantyjsko-słowiańskim. W latach 2006-2007 pomagał w pracy duszpasterskiej ówczesnemu proboszczowi katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach o. Romanowi Piętce. Doktorat z liturgiki uzyskał w Papieskim Instytucie Liturgicznym “Anselmianum” w Rzymie. Ojciec duchowny Seminarium Księży Marianów w Lublinie. Wykładowca WSD w Lublinie.


Ks. kan. Dionizy Pietrusiński

dpietrusinski

Urodził się 3 marca 1930 r. w miejscowości Jawor Solecki koło Ilży leżącej obecnie na terenie diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1955 r. z rąk bpa Piotra Kalwy. Pełnił posługę duszpasterską przy lubelskich kościołach: pw. Świętego Ducha, Wszystkich Świętych i pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej. Przez wiele lat pracował w lubelskiej kurii biskupiej. Otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. “Apoteoza Cezara Augusta w twórczości Wergiliusza i Horacego” obronionej na UW. Jako lektor prowadził zajęcia na KUL-u z języka łacińskiego i greckiego. Jest kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej. Obecnie przebywa na emeryturze. Msze Święte w  klasycznym rycie rzymskim sprawował przez pierwszych 10 lat posługi kapłańskiej. W IV Niedzielę Wielkiego Postu AD 2003 jako pierwszy po  latach przerwy celebrował Liturgię trydencką w kościele pw. Świętego Ducha.


Ks. kan. Bogdan Zagórski

bzagorski

Urodził się 16 maja 1967 r. w Jaśle, mieście położonym na terenie diecezji rzeszowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 r. z  rąk abpa Bolesława Pylaka. Pełni posługę jako duszpasterz policji, pracowników Inspektoratu Celnego oraz Izby i Urzędów Skarbowych. Pracuje jako dyrektor Domu Księży Emerytów. Otrzymał licencjat (tytuł kościelny) z teologii moralnej na podstawie pracy pt. “Zagadnienie przeszczepu narządów w polskiej literaturze etycznej”. Jest kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej. Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim sprawował po raz pierwszy w Niedzielę Przewodnią AD 2003.


Ks. kan. Krzysztof Podstawka

Urodził się 9 lutego 1969 r. w Tomaszowie Mazowieckim położonym obecnie na terenie archidiecezji łódzkiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1993 r. z rąk abpa Bolesława Pylaka. Od 2004 r. jest dyrektorem lubelskiego oddziału tygodnika Gość Niedzielny. Otrzymał licencjat (tytuł kościelny) z teologii pastoralnej na podstawie pracy pt. “Życie wieczne wg Sandro Vitaliniego”. Jest kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej. Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim sprawował po raz pierwszy w Niedzielę Zmartwychwstania AD 2005.


Ks. dr Zbigniew Chromy

zchromy

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 2004 (Świdnica). Wikariusz parafii katedralnej w Świdnicy. Obecnie duszpasterz miłośników klasycznej liturgii rzymskiej w diecezji świdnickiej. Delegat biskupa świdnickiego ds. oceny treści religijnych (cenzor diecezjalny). Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej. Adiunkt przy Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii na PWT we Wrocławiu. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej (KUL, 2010).


Ks. dr Wojciech Różyk

wrozyk

Proboszcz parafii MB Anielskiej w Starościnie, dekanalny duszpasterz nauczycieli dla dekanatu michowskiego, członek redakcji “Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, katecheta.


Ks. dr hab. Tadeusz Gacia

Ksiądz diecezji kieleckiej. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – literatura rzymska. Zainteresowania naukowe: poezja rzymska; poezja łacińska późnego antyku i początków średniowiecza (św.  Ambroży, Prudencjusz, zwłaszcza Wenancjusz Fortunat); język łaciński w  pismach i dokumentach Kościoła. Wykładowca KUL.


Ks. Krzysztof Szebla

kszebla

Kapłan diecezji tarnowskiej, absolwent KUL.


Ks. Bogusław Suszyło

bsuszylo

Święcenia otrzymał 20 VI 2000 r. Rektor kościoła p.w. św. Piotra Apostoła. Członek Rady Centrum Jana Pawła II, duszpasterz pracowników Pomocy Społecznej oraz duszpasterz niepełnosprawnych.


Ks. Mariusz Grzelak

Katecheta, wikariusz parafii Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach.


MINISTRANTURA

Kapłanowi sprawującemu posługę liturgiczną towarzyszą diakon, subdiakon oraz ci, którzy otrzymali z rąk biskupa niższe święcenia. Jeżeli są nieobecni, niektóre ich czynności przejmują świeccy ministranci reprezentujący w prezbiterium innych wiernych.

Zapraszamy chłopców, którzy przyjęli już pierwszą Komunię św., młodzieńców i mężczyzn do udziału w kursie ministrantury tradycyjnej. Szczegóły przez formularz kontaktowy.