IV Niedziela Wielkiego Postu

Introit

Iz 66, 10. 11; Ps 121, 1

Laetare, Ierusalem : et conventum faci-te, omnes qui diligitis eam : gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis : ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae.

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus.

Gloria Patri…

Laetere, Ierusalem…

Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy je miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej

Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego.

Chwała Ojcu…

Wesel się, Jeuzalem…

Kolekta

Concede, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui ex merito nostrae actionis affligimur, tuae gratiae consolatione respiremus. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię, wszechmocny Boże, abyśmy słusznie za występki nasze ponosząc karę, odetchnęli pociechą Twej łaski. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Ga 4, 22-31)

Graduał i Traktus

Ps 121, 1.7; Ps 124, 1-2

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtute tua : et abundantia in turribus tuis.

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion : non commovebitur in aeternum, qui habitat in Ierusalem. Montes in circuitu eius : et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum.

Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Niech będzie pokój w twierdzach twoich,
a dostatek w twoich pałacach.

Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon. Na wieki się nie wzruszy, kto mieszka w Jeruzalem. Jak góry je osłaniają, tak Pan opieką swoją naród swój ochrania teraz i na wieki.

Ewangelia

(J 6, 1-15)

Ofertorium

Ps 134, 3.6

Laudate Dominum, quia benignus est : psallite nomini eius, quoniam suavis est : omnia quaequmque voluit, fecit in caelo, et in terra.

Chwalcie Pana, gdyż On dobry, wysławiajcie Jego słodkie Imię. Wszystko cokolwiek zechce, czyni na niebie i ziemi.

Sekreta

Sacrificiis praesentibus, Domine, quaesumus, intende placatus : ut et devotioni nostrae proficiant, et saluti. Per Dominum nostrum…

Miej wzgląd łaskawy, prosimy Cię, Panie, na ofiary tu złożone, niech nas utwierdzą w służbie Twojej i wyjednają nam zbawienie. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Ps 121, 3-4

Ierusalem, quae aedificatur ut civitas : cuius participatio eius in idipsum : illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, ad confitendum nomini tuo, Domine.

O Jeruzalem! Zbudowane jako miasto, którego gmachy w potężną całość złączone, i tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, aby uwielbiać Imię Twoje, Panie.

Pokomunia

Da nobis, quaesumus, misericors Deus : ut sancta tua, quibus incessanter explemur, sinceris tractemus obsequiis, et fideli semper mente sumamus. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię, miłosierny Boże, byśmy do tych świętych Tajemnic, z których pełni nieustannie czerpiemy, ze szczerym zbliżali się uszanowaniem i zawsze je z żywą wiarą przyjmowali. Przez Pana naszego…