Śpiewy

Śpiew ma w liturgii wyjątkowe znaczenie, gdyż jest udziałem w śpiewach chórów anielskich przed tronem Boga. „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” – pisze św. Augustyn.

Zestawy śpiewów 

W czasie Liturgii łacińskiej czasem można śpiewać na wejście, ofiarowanie i komunię pieśni polskie. Teksty i nuty poszczególnych pieśni można znaleźć w m. in. śpiewnikach:
Śpiewnik Kościelny, opac. ks. J. Siedlecki, [wiele wydań];
Śpiewnik kościelny, oprac. ks. A. Reginek, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2002;
Exultate Deo, oprac. G. M. Szkop,  Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2004.

Zestaw propriów na tony psalmowe
Dodatkowe wersety na Introit i Komunię