I Niedziela Wielkiego Postu

Introit

Ps 90, 15.16; Ps 90, 1

Invocabit me, et ego exaudiam eum : eripiam eum, et glorificabo eum, longitudine dierum adimplebo eum.

Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur.

Gloria Patri…

Invocabit me…

Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham. Wyratuję go i wsławię, nasycę go długim żywotem.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecznie przebywa.

Chwała Ojcu…

Wzywać mnie będzie…

Kolekta

Deus, qui Ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas : praesta familiae tuae ; ut, quod a te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis operibus exsequatur. Per Dominum nostrum…

Każdego roku, Boże, oczyszczasz Twój Kościół postem czterdziestodniowym, użycz Twej łaski Rodzinie Twojej, aby ziściła w dobrych uczynkach, co od Ciebie wstrzemięźliwością otrzymać się stara. Przez Pana naszego…

Lekcja

(2 Kor 6, 1-10)

Graduał i Traktus

Ps 90, 11-12; Ps 90, 1-7. 11-16

Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne umquam offendas ad lapidem pedem tuum.

Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur. Dicet Domino : Susceptor meus es tu et refugium meum : Deus meus, sperabo in eum. Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium et a verbo aspero. Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis eius sperabis. Scuto circumdabit te veritas eius : non timebis a timore nocturno. A sagitta volante per diem : a negotio perambulante in tenebris, a ruina et daemonio meridiano. Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dex-tris tuis : tibi autem non appropinquabit. Quoniam Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne umquam offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem basiliscum ambulabis, et coculcabis leonem et draconem. Quo-niam in me speravit, liberabo eum : protegam eum, quoniam cognovit nomen meum. Invocabit me, et ego exaudiam eum : cum ipso sum in tribulatione. Eripiam eum, et glorificabo eum : longitudine dierum adimplebo eum, et ostendam illi salutare meum.

Aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Oni na rękach nosić cię będą, abyś nie zranił nogi swej o kamień.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecznie przebywa. Rzec może Panu: Tyś mi ucieczką, Tyś dla mnie ostoją, Boże mój, w Tobie nadzieja cała. Wszak On cię wyzwolił z sideł zastawionych i z wszelkiej zgubnej przygody. On cię zasłoni skrzydłami swymi, pod Jego piórami znajdziesz schronienie. A wierność Jego jak tarcza cię osłoni. Nie ulękniesz się żadnych strachów nocnych. Ani pocisku, który godzi za dnia; żadnej zarazy szerzącej się skrycie, ani pogromu srogiego w południe. Choćby zginęło tysiąc przy twoim boku i dziesięć tysięcy po twojej prawicy: do ciebie zło się nie zbliży. Albowiem aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Oni na rękach nosić cię będą, abyś nie zranił nogi swej o kamień. Po żmijach i wężach stąpać będziesz, lwięta i smoki podepczesz. Iż Mnie się oddał, ratować go będę, obronię go, iż uznał me imię. Gdy wzywać Mnie będzie, Ja go też wysłucham: z nim jestem w niedoli. Wyrwę go i wsławię. Nasycę go długim żywotem i dam mu posiąść moje zbawienie.

Ewangelia

(Mt 4, 1-11)

Ofertorium

Ps 90, 4-5

Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub pennis eius sperabis : scuto circumdabit te veritas eius.

Pan cię zasłoni skrzydłami swymi, pod Jego piórami znajdziesz schronienie, a wierność Jego jak tarcza cię osłoni.

Sekreta

Sacrificium quadragesimalis initii solemniter immolamus, te, Domine, deprecantes : ut, cum epularum restrictione carnalium, a noxiis quoque voluptatibus temperemus. Per Dominum nostrum…

W dniu rozpoczęcia Wielkiego Postu składamy Ci Boże ofiarę uroczystą i pokornie Ciebie błagamy, abyśmy wstrzymując się od pokarmów ciała powściągali w nas również żądze zgubnych rozkoszy. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Ps 90, 4-5

Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub pennis eius sperabis : scuto circumdabit te veritas eius.

Pan cię zasłoni skrzydłami swymi, pod Jego piórami znajdziesz schronienie, a wierność Jego jak tarcza cię osłoni.

Pokomunia

Tuis nos, Domine, sacramenti libatio sancta restauret: et a vetustate purgatos, in mysterii salutaris faciat transire consortium. Per Dominum nostrum…

Udział nasz, o Panie, w tych obrzędach ofiarnych niechaj nas odrodzi, a ze starej przewiny oczyszczonych niech wprowadzi do uczestnictwa w tajemnicy zbawienia. Przez Pana naszego…