I Niedziela po Objawieniu

Introit

Ps 99, 1

In excelso throno vidi sedere virum, quem adorat multitudo Angelorum, psallentes in unum : ecce cuius imperii nomen est in aeternum.

Iubilate Deo, omnis terra : servite Domino in laetitia.

Gloria Patri…

In excelso…

Na wyniosłym tronie widziałem siedzącego Męża, któremu hołd składa rzesza Aniołów śpiewających jednogłośnie: oto Ten, którego panowanie jest wieczne.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio! Służcie Panu z weselem!

Chwała Ojcu…

Na wyniosłym…

Kolekta

Vota, quaesumus, Domine, supplicantis, populi caelesti pietate prosequere : ut et, quae agenda sunt, videant, et ad implenda quae viderint, convalescant. Per Dominum nostrum…

Wejrzyj z nieba Panie z ojcowską miłością, na modły i pragnienia ludu Twojego, aby obowiązki swe poznał i mężnie je spełniać podołał. Przez Pana…

Lekcja

(Rz 12, 1-5)

Graduał i Alleluja

Ps 71, 18.3; Ps 99, 1

Benedictus Dominus Deus Israel, qui facit mirabilia magna solus a saeculo. Suscipiant montes pacem populo tuo, et colles iustitiam.

Alleluia, Alleluia. Iubilate Deo, omnis terra : servite Domino in laetitia. Alleluia

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni wielkie cuda od wie-ków. Góry niech rodzą pokój ludowi Twojemu a pagórki sprawiedliwość.

Alleluja, Alleluja. Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio: służcie Panu z wese-lem. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2, 42-52)

Ofertorium

Ps 99, 1-2

Iubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia : intrate in conspectu eius in exultatione : quia Dominus ipse est Deus.

Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio, służcie Panu z weselem; śpieszcie przed Jego oblicze z radością; albowiem Pan jest Bogiem.

Sekreta

Oblatum tibi, Domine, sacrificium vivificet nos semper, et muniat. Per dominum nostrum…

Ofiara Panie Tobie złożona niechaj nas zawsze ożywia i wzmacnia. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Łk 2, 48-49

Fili, quid fecisti nobis sic? Ego, et pater tuus dolentes qaerebamus te. Et quid est, quod me quaerebatis? Nesciebatis quia in his, quae Patris mei sunt, oportet me esse?

Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ja i ojciec Twój, żałośni szukaliśmy Cię. Cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba abym był.

Pokomunia

Supplices te rogamus, omnipotens Deus : ut, quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. Per Dominum nostrum…

W pokorze błagamy Cię wszechmogący Boże, dozwól tym, których posilasz sakramentem Twoim by przez miłe Ci obyczaje Tobie służyli. Przez Pana naszego…