V Niedziela po Objawieniu

Introit

Ps 96, 7-8; Ps 96, 1

Adorate Deum, omnes Angeli eius : audivit, et laetata est Sion: et exultaverunt filiae Iudae.

Dominus regnavit, exultet terra : lae-tentur insulae multae.

Gloria Patri…

Adorate Deum…

Uwielbiajcie Boga wszyscy Aniołowie jego. Słysząc o tym weseli się Syjon i radują się inne miasta judzkie.

Pan króluje, niech się raduje ziemia. Niech się weselą wyspy mnogie.

Chwała Ojcu…

Uwielbiajcie Boga…

Kolekta

Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi : ut quae in sola spe gratiae caelestis innititur, tua semper protectione muniatur. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, strzeż Rodziny Twojej nieustanną ojcowską miłością, a że opieramy się na jedynej nadziei łaski niebiańskiej, otaczaj nas zawsze opieką Twoją. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Kol 3, 12-17)

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17; Ps 96, 1

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua.

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra : laetentur insulae multae. Alleluia

Uczczą narody Imię Twoje, Panie, a wszyscy Królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim Majestacie.

Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, niech się raduje ziemia; niech się weselą wyspy mnogie. Alleluja

Ewangelia

(Mt 13, 24-30)

Ofertorium

Ps 117, 16-17

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me : non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini.

Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Nie umrę, ale dalej będę żył i rozgłaszał czyny Pańskie.

Sekreta

Hostias tibi, Domine, placationis of-ferimus : ut et delicta nostra miseratus absolvas, et nutantia corda tu dirigas. Per Dominum nostrum…

Składamy Ci, Panie, ofiary przebłagalne, a Ty odpuść nam łaskawie winy nasze i kieruj chwiejnymi sercami naszymi. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Łk 4, 22

Mirabantur omnes de his, quae procedebant de ore Dei.

Dziwili się wszyscy słowom, które wychodziły z ust Bożych.

Pokomunia

Quaesumus, omnipotens Deus : ut illius salutaris capiamus effectum, cuius per haec mysteria pignus accepimus. Per Dominum nostrum…

Prosimy cię wszechmogący Boże, daj nam doznać skutków owego zbawienia, którego rękojmię otrzymaliśmy w tych Tajemnicach. Przez Pana naszego…