Środa Popielcowa

Introit

Mdr 11, 24.25.27; Ps 56, 2

Misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum que fecisti, dissimulans peccata hominum propter poenitentiam et parcens illis : quia tu es Dominus, Deus noster.

Miserere mei, Deus, miserere mei : quoniam in te confidit anima mea.

Gloria Patri…

Misereris omnium…

Litujesz się nad wszystkimi, Panie, i nic nie masz w nienawiści z tego, coś uczynił, darowujesz grzechy ludziom dla pokuty i przebaczasz im. Albowiem jesteś Panem, Bogiem naszym.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo do Ciebie się chroni dusza moja.

Chwała Ojcu…

Litujesz się…

Kolekta

Praesta, Domine, fidelibus tuis : ut ieiuniorum veneranda solemnia, et congrua pietate suscipiant, et secura devotione percurrant. Per Dominum nostrum…

Daj, Panie, wiernym Twoim, aby rozpoczęli w te czcigodne dni Post święty z należytym nabożeństwem, i dokończyli go z niezachwianą gorliwością. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Jl 2,12 –19)

Graduał i Traktus

Ps 56, 2.4; Ps 102,10; 78, 8-9

Miserere mei, Deus, miserere mei : quoniam in te confidit anima mea. Misit de caelo, et liberavit me, dedit in opprobrium conculcantes me.

Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos : neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine, ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum : cito anticipent nos misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis. (HIC GENUFLECITUR) Adiuva nos, Deus, salutaris noster: et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos : et propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, do Ciebie się chroni dusza moja. Sięgnął z niebios i wyratował mnie, a hańbą okrył gnębicieli moich.

Nie według grzechów naszych, któreś-my popełnili, z nami postępuj, o Panie; ani nam odpłacaj według naszych złości. O, nie pamiętaj, Panie, dawnych grzechów naszych; rychło niechaj nas spotka Twoje zmiłowanie, albowiem biedni jesteśmy bardzo (TUTAJ SIĘ PRZYKLĘKA). Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu; dla chwały Imienia Twego wybaw nas, Panie, i przebacz nam grzechy ze względu na Imię Twoje.

Ewangelia

(Mt 6, 16-21)

Ofertorium

Ps 29, 2-3

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me : Domine, clamavi ad te, et sanasti me.

Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił, i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mojej zguby. Panie, wołałem do Ciebie i zachowałeś mi życie.

Sekreta

Fac nos, quaesumus, Domine, his muneribus offerendis convenienter aptari : quibus ipsius venerabilis sacramenti celebramus exordium. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy się należycie usposobili do ofiarowania Tobie tych darów, którymi uroczyście rozpoczynamy czcigodny Sakrament Postu. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkopostna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus :

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia : per Christum Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże.

Który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę przez Chrystusa Pana naszego.

Przez Niego Majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

Ps 1, 2-3

Qui meditabitur in lege Domini die ac nocte, dabit fructum suum in tempore suo.

Kto na Boże prawo zważa w dzień i w nocy, ten wyda owoc w swoim czasie.

Pokomunia

Percepta nobis, Domine, praebeant sacramenta subsidium: ut tibi grata sint nostra ieiunia, et nobis proficiant ad medelam. Per Dominum nostrum…

Panie, niech nam będą pomocą otrzymane Sakramenty, aby posty nasze Tobie były miłe, a nam za lekarstwo posłużyły. Przez Pana naszego…

Modlitwa nad ludem

Oremus. Humiliate capita vestra Deo.

Inclinantes se, Domine, maiestati tuae, propitiatus intende : ut, qui divino munere sunt refecti, caelestibus semper nutriantur auxiliis. Per Dominum nostrum…

Módlmy się. Schylcie przed Bogiem głowy wasze.

Wejrzyj Panie, łaskawie na korzących się przed Twoim Majestatem, aby ci, co się Boskim Darem posilili, niebiańskiej zawsze doznawali pomocy. Przez Pana naszego…