Niedziela Przewodnia

Introit

1 P 2, 2; Ps 80, 2

Quasi modo geniti infantes, alleluia : rationabile, sine dolo lac concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia.

Exsultate Deo adiutori nostro : iubilate Deo Iacob.

Gloria Patri…

Quasi modo…

Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja, lecz pełni rozwagi, duchowego bez fałszu mleka pragniecie, alleluja, alleluja, alleluja.

Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba.

Chwała Ojcu…

Jako dopiero…

Kolekta

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut, qui paschalia festa peregimus, haec, te largiente, moribus et vita teneamus. Per Dominum nostrum… Prosimy Cię, wszechmogący Boże, przy zakończeniu paschalnych uroczystości spraw, abyśmy nie przestali z łaski Twojej w ich duchu żyć i postępować. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1 J 5, 4-10)

Alleluja

Mt 28, 7; J 20, 26

Alleluia, alleluia. In die resurectionis meae, dicit Dominus, praecedam vos in Galileam. Alleluia.

Post dies octo, ianuis clausis, stetit Iesus in medio discipulorum suorum, et dixit : Pax vobis. Alleluia.

Alleluja, alleluja. W dzień mojego Zmartwychwstania – mówi Pan – pójdę przed wami do Galilei. Alleluja.

Po ośmiu dniach, mimo drzwi zamkniętych, stanął Jezus pośrodku uczniów swoich i rzekł: Pokój wam. Alleluja.

Ewangelia

(J 20, 19-31)

Ofertorium

Mt 28, 2.5.6

Angelus Domini descendit de caelo, et dixit mulieribus : Quem quaeritis, surrexit, sicut dixit, alleluia. Anioł Pański zstąpił z nieba i rzekł niewiastom: Ten, którego szukacie zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja.

Sekreta

Suscipe munera, Domine, quaesumus, exsultantis Ecclesiae : et cui causam tanti gaudii praestitisti, perpetuae fructum concede laetitiae. Per Dominum nostrum… Przyjmij prosimy Cię, Panie, dary radującego się Kościoła Twego, a jakoś mu dał powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełni radości wiekuistej. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkanocna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare : Te quidem, Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.

Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

J 20, 27

Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum, alleluia : et noli esse incredulus, sed fidelis, alleluia, alleluia. Włóż rękę twoją i obacz miejsce gwoździ, alleluja. A nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Quaesumus, Domine Deus noster : ut sacrosancta mysteria, quae pro reparationis nostrae munimine contulisti : et praesens nobis remedium esse facias, et futurum. Per Dominum nostrum… Prosimy Cię, Panie, Boże nasz, aby przenajświętsza tajemnica, którą ustanowiłeś dla utrwalenia naszego Odkupienia, była zbawienną pomocą tak dla doczesnego, jak i dla przyszłego życia. Przez Pana naszego…