III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 24, 16.18; Ps 24, 1-2

Respice in me, et miserere mei, Domine : quoniam unicus, et pauper sum ego : vide humilitatem meam, et laborem meum : et dimitte omnia peccata mea, Deus meus.

Ad te, Domine, levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam.

Gloria Patri…

Respice in me…

Wejrzyj na mnie Panie i zlituj się nade mną, bo sam jestem i biedny. Zobacz moją nędzę i utrudzenie, i odpuść wszystkie me grzechy.

Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże, mój, Tobie ufam, nie zawstydzę się.

Chwała Ojcu…

Wejrzyj na mnie…

Kolekta

Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum : multiplica super nos misericordiam tuam ; ut, te rectore, te duce, sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna. Per Dominum nostrum…

Obrońco ufających w Tobie, Boże, bez którego nic mocnym, nic świętym nie jest, pomnóż nad nami miłosierdzie Twoje, abyśmy Ciebie za rządcę i prze-wodnika mając tak przeszli przez dobra doczesne, byśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1P 5, 6-11)

Graduał i Alleluja

Ps 54, 23.17.19; Ps 7, 12

Iacta cogitatum tuum in Domino : et ipse te enutriet. Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam ab his, qui appropinquant mihi.

Alleluia, alleluia. Deus iudex iustus, for-tis et patiens, numquid irascitur per sin-gulos dies? Alleluia.

Porucz swą troskę Panu, On sam o tobie mieć będzie pieczę. Kiedy wołałem do Pana, On wysłuchał mą skargę przeciw gnębicielom moim.

Alleluja, alleluja. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mocnym a cierpliwym. Czyż gniewu swego nie wymierza na każdy dzień. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 15, 1-10)

Ofertorium

Ps 9, 11-12.13

Sperent in te omnes, qui noverunt nomen tuum, Domine : quoniam non derelinquis quaerentes te : psallite Domino, qui habitat in Sion : quoniam non est oblitus orationem pauperum.

Tobie ufać winni wyznawcy Twego Imienia, bo nie opuszczasz Panie szukających Ciebie. Śpiewajcie psalm Panu, który mieszka na Syjonie, gdyż nie zapomniał wołania ubogich.

Sekreta

Rescipe, Domine, munera supplicantis Ecclesiae : et saluti credentium perpetua sanctificatione sumenda concede. Per Dominum nostrum…

Wejrzyj Panie na błagania i ofiary Kościoła Twego, nieustannie je uświę-cając użycz ich jako pokarmu dla zbawienia wiernych. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Łk 15, 10

Dico vobis : gaudium est Angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente.

Powiadam wam, iż radość panuje wśród Aniołów Bożych nawet z jednego grzesznika czyniącego pokutę.

Pokomunia

Sancta tua nos, Domine, sumpta vivificent : et misericordiae sempiternae praeparent expiatos. Per Dominum nostrum…

Niechaj nas ożywi spożycie Tych darów świętych, i oczyszczonych niechaj nas przygotuje do otrzymania zmiłowania wiecznego. Przez Pana naszego…