św. Szczepana

Introit

Ps 118, 23.86.23; Ps 118, 1

Sederunt principes, et adversum me loquebantur : et iniqui persecuti sunt me : adiuva me, Domine Deus meus, quia servus tuus exercebatur in tuis iustificationibus.

Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini.

Gloria Patri…

Sederunt principes…

Zasiedli książęta i przeciw mnie się zmówili, i rzucili się na mnie złoczyńcy. Wspomóż mnie, Panie, Boże mój, gdyż sługa Twój przestrzegał wiernie przykazań Twoich.

Błogosławieni, których życie bez skazy: którzy według Pańskiego prawa postępują.

Chwała Ojcu…

Zasiedli książęta…

Kolekta

Da nobis, qaesumus, Domine, imitari quod colimus : ut discamus et inimicos diligere ; quia eius natalitia celebramus, qui novit etiam pro persecutoribus exorare Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit, et regnat…

Daj nam, prosimy Cię, Panie, naśladować, co chwalimy, abyśmy się nauczyli miłować także nieprzyjaciół, albowiem obchodzimy pamiątkę śmierci tego, który nawet za prześladowców zdołał ubłagać Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje…

Wspomnienie Oktawy Bożego Narodzenia

Concede, qaesumus, omnipotens Deus : ut nos Unigeniti tui nova per carnemNativitas liberet : quos sub peccati iugovetusta servitus tenet. Per eundem Dominum nostrum…

Daj, prosimy Cię, wszechmocny Boże, aby nas wyzwoliło to nowe wedle ciała Narodzenie Jedynego Syna Twojego, albowiem od dawna nas więzi jarzmo grzechu. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(Dz 6, 8-10; 7, 54-59)

Graduał i Alleluja

Ps 118, 23. 86; Ps 6, 5; Dz 7, 56

Sederunt principes, et adversum me loquebantur : et iniqui persecuti sunt me. Adiuva me, Domine, Deus meus : salvum me fac propter misericordiam tuam.

Alleluia, alleluia. Video caelos apertos, et Iesum stantem a dextris virtutis Dei. Alleluia.

Zasiedli książęta i przeciw mnie się zmówili, i rzucili się na mnie złoczyńcy. Wspomóż mnie, Panie, Boże mój, wybaw mnie dla twojej dobroci.

Alleluja, alleluja. Widzę niebiosa otwarte i Jezusa stojącego po prawicy wszechmogącego Boga. Alleluja.

Ewangelia

(Mt 23, 34-39)

Ofertorium

Dz 6, 5; 7, 59

Elegerunt Apostoli Stephanum Levitam, plenum fide et Spiritu Sancto : quem lapidaverunt Iudaei orantem, et dicentem : Domine Iesu, accipe spiritum meum, alleluia.

Obrali Apostołowie na diakona Szczepana, pełnego wiary i Ducha Świętego. Ukamienowali go Żydzi, gdy modlił się mówiąc: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, alleluja.

Sekreta

Suscipe, Domine, munera pro tuorum commemoratione Sanctorum : ut, sicut illos passio gloriosos effecit ; ita nos devotio reddat innocuos. Per Dominum nostrum…

Przyjmij, o Panie, dary ofiarowane na pamiątkę Świętych Twoich, a jako chwalebnymi ich uczyniła śmierć męczeńska, tak niechaj służba nasza niewinność nam zapewni. Przez Pana naszego…

Wspomnienie Oktawy Bożego Narodzenia

Oblata, Domine, munera, nova Unigeniti tui Nativitate sanctifica : nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per eundem Dominum nostrum…

Poświęć, Panie, przez nowe Narodzenie Jedynego Syna Twojego dary, które Ci składamy i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana naszego…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Dz 7, 55.58.59

Video caelos apertos, et Iesum stantem a dextris virtutis Dei : Domine Iesu, accipe spiritum meum, et ne statuas illis hoc peccatum.

Widzę niebiosa otwarte i Jezusa stojącego po prawicy wszechmocnego Boga. Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a nie poczytuj im tego za grzech.

Pokomunia

Auxilientur nobis, Domine, sumpta mysteria : et, intercedente beato Stephano Martyre tuo, sempiterna protectione confirment. Per Dominum nostrum…

Sakrament, który spożyliśmy, niechaj nas wspomaga, Panie, a za wstawiennictwem Świętego Szczepana, męczennika Twojego, niech zapewni nam nieustanną Twą opiekę. Przez Pana naszego…

Wspomnienie Oktawy Bożego Narodzenia

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinae nobis generationis est auctor ; ita et immortalitatis sit ipse largitor : Qui tecum vivit et regnat…

Spraw, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby Zbawiciel świata dziś narodzony, który nas w Bogu odrodził, daru nieśmiertelności nam również udzielił: który z Tobą żyje i króluje…