Boże Narodzenie (w dzień)

Introit

Iz 9, 6; Ps 97, 1

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis : cuius imperium super humerum eius : et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus.

Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit.

Gloria Patri…

Puer natus est…

Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów.

Chwała Ojcu…

Chłopiec nam się narodził…

Kolekta

Concede, qaesumus, omnipotens Deus : ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet : quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Per eundem Dominum nostrum…

Daj, prosimy Cię, wszechmocny Boże, aby nas wyzwoliło to nowe wedle ciała Narodzenie Jedynego Syna Twojego, albowiem od dawna nas więzi jarzmo grzechu. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(Hbr 1, 1-12)

Graduał i Alleluja

Ps 97, 3.2; Ps 97, 2

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri : iubilate Deo, omnis terra. Notum fecit Dominus salutare suum : ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.

Alleluia, alleluia. Dies sanctificatus illuxit nobis : venite, gentes, et adorate Dominum : quia hodie descendit lux magna super terram. Alleluia.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego. Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie. Objawił Pan zbawienie swoje; w obliczu narodów okazał swoją Sprawiedliwość.

Alleluja, alleluja. Dzień uświęcony nam zajaśniał; pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu: albowiem Światłość wielka zstąpiła dziś na ziemię. Alleluja.

Ewangelia

(J 1, 1-14)

Ofertorium

Ps 88, 12. 15

Tui sunt caeli et tua est terra : orbem terrarum et plenitudinem eius tu fundasti : iustitia et iudicium praeparatio sedis tuae.

Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia. Okrąg ziemski i co go napełnia, Tyś ugruntował. Sprawiedliwość i prawo podporą Twego tronu.

Sekreta

Oblata, Domine, munera, nova Unigeniti tui Nativitate sanctifica : nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per eundem Dominum nostrum…

Uświęć, Panie, przez nowe Narodzenie Jedynego Syna Twojego dary, które Ci składamy i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana naszego…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Ps 97, 3

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego.

Pokomunia

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinae nobis generationis est auctor ; ita et immortalitatis sit ipse largitor : Qui tecum vivit, et regnat…

Spraw, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby Zbawiciel świata dziś narodzony, który nas w Bogu odrodził, daru nieśmiertelności nam również udzielił; który z Tobą żyje i króluje…

Opuszcza się Ostatnią Ewangelię.