Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

Introit

Mdr 18, 14-15; Ps 92, 1

Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus venit.

Dominus regnavit, decorem indutus est : indutus est Dominus fortitudinem, et praecinxit se.

Gloria Patri…

Dum medium…

Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu połowy drogi dosięgła, wszechmocne Słowo twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu.

Pan jest Królem, oblókł się w majestat; Pan się przyoblókł i przepasał mocą.

Chwała Ojcu…

Gdy wszystko…

Kolekta

Omnipotens sempiterne Deus, dirige actus nostros in beneplacito tuo : ut in nomine dilecti Filii tui mereamur bonis operibus abundare : Qui tecum vivit, et regnat…

Wszechmocny, wiekuisty Boże, kieruj czynami naszymi według upodobania Twojego, abyśmy w Imię umiłowanego Syna Twego mogli obfitować w dobre uczynki. Który z Tobą żyje i króluje…

Lekcja

(Ga 4, 1-7)

Graduał i Alleluja

Ps 44, 3. 2; Ps 92, 1

Speciosus forma prae filiis hominum : diffusa est gratia in labiis tuis. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi : lingua mea calamus scribae, velociter scribentis.

Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, decorem induit : induit Dominus fortitudinem, et praecinxit se virtute. Alleluia.

O najpiękniejszy pośród synów ludzkich! Wdzięk jest rozlany na wargach twoich. Wyrywa się z serca mego pieśń wzniosła, pienie swoje poświęcam Królowi. Język mój natchniony niby pióro pisarza, biegle piszącego.

Alleluja, alleluja. Pan jest Królem, oblókł się w majestat; Pan się przyoblókł i przepasał mocą. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2, 33-40)

Ofertorium

Ps 92, 1-2

Deus firmavit orbem terrae, qui non commovebitur : parata sedes tua, Deus, ex tunc, a saeculo tu es.

Bóg utwierdził okrąg ziemski, iż się nie zachwieje. Tron Twój, o Boże, stoi mocno z dawna; Ty jesteś odwieczny.

Sekreta

Concede, qaesumus, omnipotens Deus : ut oculis tuae maiestatis munus oblatum, et gratiam nobis piae devotionis obtineat, et effectum beatae perennitatis acquirat. Per Dominum nostrum…

Daj, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby dar zaniesiony przed oblicze Majestatu Twego wyjednał nam łaskę gorliwości w służbie Twojej i zapewnił posiadanie błogosławionej wieczności. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Bożym Narodzeniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:

Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Communicantes na Boże Narodzenie

Communicantes, et noctem sacratissimum celebrantes, quo beatae Mariae intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem : sed et memoriam venerantes, in primis eiusdem gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi :

W Świętych obcowaniu, obchodzimy przeświętą noc, w której Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Komunia

Mt 2, 10

Tolle Puerum, et Matrem eius, et vade in terram Israel : defuncti sunt enim, qui quaerebant animam Pueri.

Weź Dziecię i Matkę Jego, a wróć do ziemi izraelskiej, bo już pomarli, którzy czyhali na życie Dzieciny.

Pokomunia

Per huius, Domine, operationem mysterii, et vitia nostra purgentur, et iusta desideria compleantur. Per Dominum nostrum…

Zbawcze działanie tych tajemnic, o Panie, niechaj oczyści z błędów i spełni nasze godziwe pragnienia. Przez Pana naszego…