Uroczystość Świętej Rodziny

Introit

Prz 23, 24-25; Ps 83, 2-3

Exsultat gaudio pater Iusti, gaudeat Pater tuus et Mater tua, et exsultet quae genuit te.

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.

Gloria Patri…

Exsultat gaudio…

Raduje się bardzo Ojciec Sprawiedliwego. Niech się weseli Ojciec Twój i Matka Twoja; niech się raduje, która Cię zrodziła.

Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów! Wzdycha i tęskni ma dusza do przedsionków Pańskich.

Chwała Ojcu…

Raduje się bardzo…

Kolekta

Domine Iesu Christe, qui Mariae et Ioseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti : fac nos, utriusque auxilio, Familiae sanctae tuae exemplis instrui ; et consortium consequi sempiternum : Qui vivis et regnas…

Panie Jezu Chryste, Tyś w posłuszeństwie Maryi i Józefowi, życie rodzinne niewysłowionymi cnotami uświęcił, spraw za ich obojga przyczyną, abyśmy przykład z tej świętej Rodziny brali i zarazem z Nią na wieki przebywać mogli. Który żyjesz i królujesz…

Lekcja

(Kol 3, 12-17)

Graduał i Alleluja

Ps 26, 4; Ps 83, 5; Iz 45, 15

Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae. Beati qui habitant in domo tua, Domine : in saecula saeculorum laudabunt te.

Alleluia, alleluia. Vere tu es Rex absconditus, Deus Israel Salvator. Alleluia.

O jedno proszę Pana, jednego pragnę, bym mógł przebywać w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie, gdyż na wieki wieków mogą Cię chwalić.

Alleluja, alleluja. Zaprawdę Tyś jest Król ukryty, Bóg Izraela, Zbawiciel. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 2, 42-52)

Ofertorium

Łk 2, 22

Tulerunt Iesum parentes eius in Ierusalem, ut sisterent eum Domino.

Przynieśli Jezusa Rodzice Jego do Jeruzalem, aby Go stawić przed Panem.

Sekreta

Placationis hostiam offerimus tibi, Domine, suppliciter deprecantes : ut, per intercessionem Deiparae Virginis cum beato Ioseph, familias nostras in pace et gratia tua firmiter constituas. Per eundem Dominum nostrum…

Składamy Ci Panie przebłagalną ofiarę i prosimy w pokorze, abyś za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy i świętego Józefa utwierdził rodziny nasze w pokoju i łasce. Przez tegoż Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Łk. 2, 51

Descendit Iesus cum eis, et venit Nazareth, et erat subditus illis.

Wrócił Jezus z Nimi, przyszedł do Nazaretu i był im poddany.

Pokomunia

Quos caelestibus reficis sacramentis, fac, Domine Iesu, sanctae Familiae tuae exempla iugiter imitari : ut, in hora mortis nostrae, occurente gloriosa Virgine Matre tua cum beato Ioseph ; per te in aeterna tabernacula recipi mereamur: Qui vivis et regnas…

Panie Jezu, Ty nas posilasz niebiańskim Sakramentem: spraw, byśmy zawsze naśladowali wzór Twej świętej Rodziny, a przez to w godzinę śmierci, spotykając się z chwalebną Dziewicą Matką Twoją i ze świętym Józefem, zasłużyli, abyś nas przyjął do wiecznych przybytków: który żyjesz i królujesz…