IV Niedziela Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 26, 1.2; Ps 26, 3

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo? Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt, et ceciderunt.

Si consistant adversum me castra : non timebit cor meum.

Gloria Patri…

Dominus illuminatio…

Pan światłem i zbawieniem moim, przed kim mam się trwożyć? Pan obrońcą mego życia, kogóż mam się lękać? Prześladowcy i wrogowie moi sami się potkną i zginą.

Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, serce moje nie zadrży.

Chwała Ojcu…

Pan światłem…

Kolekta

Da nobis, quaesumus, Domine : ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine dirigatur ; et Ecclesia tua tranquilla devotione laetetur. Per Dominum nostrum…

Spraw, prosimy Cię Panie, niechaj z rządzenia Twego bieg wypadków dla nas się toczy spokojnie, a Kościół Twój niechaj Ci służy w niezmąconej radości. Przez Pana naszego…

Lekcja

(Rz 8, 18-23)

Graduał i Alleluja

Ps 78, 9.10; Ps 9, 5.10

Propitius esto, Domine, peccatis nostris : nequando dicant gentes : Ubi est Deus eorum? Adiuva nos, Deus salutaris noster : et propter honorem nominis tui, Domine, libera nos.

Alleluia, alleluia. Deus, qui sedes super thronum, et iudicas aequitatem : esto refugium pauperum in tribulatione. Alleluia.

Przebacz nam grzechy, o Panie; niech ludy pogańskie z nas nie szydzą: I gdzie jest teraz ich Bóg? Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu; dla chwały Imienia Twego nas wybaw, Panie.

Alleluja, alleluja. Boże, który siedzisz na tronie i sądzisz sprawiedliwie, bądź ucieczką strapionych w czasie niedoli. Alleluja.

Ewangelia

(Łk 5, 1-11)

Ofertorium

Ps 12, 4-5

Illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte : nequando dicat inimicus meus : Praevalui adversus eum.

Oświeć me oczy. Bym nie zasnął na śmierć, by się nie chlubił mój nieprzyjaciel: Zwyciężyłem go!

Sekreta

Oblationibus nostris, quaesumus, Domine, placare susceptis : et ad te nostras etiam rebelles compelle propitius voluntates. Per Dominum nostrum…

Przyjmij Panie ofiary nasze i daj się nimi przejednać i nawet oporną wolę naszą ku sobie zwróć. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 17, 3

Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus : Deus meus, adiutor meus.

Pan twierdzą i ucieczką moja, On moim wybawicielem, Bóg mój, wspomożenie moje.

Pokomunia

Mysteria nos, Domine, quaesumus, sumpta purficent : et suo munere tueantur. Per Dominum nostrum…

Prosimy Cię, Panie, niech tajemnice, które przyjęliśmy nas oczyszczą i mocą swoją obronią. Przez Pana naszego…