Wigilia Paschalna

W dniach 5-7 IV 2012 odbywały się celebracje liturgii Triduum Paschalnego według przedsoborowych ksiąg liturgicznych.
W Wielką Sobotę liturgię Celebrował ks. dr W. Pęcherzewski, funkcję diakona pełnił ks. dr P. Paćkowski, funkcję ks. P. Jędrzejewski zaś śpiewy prowadziła schola gregoriańska 'Vox Iucunda’
Za wykonanie zdjęć dziękujemy p. Grzegorzowi.