Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej w formie semiuroczystej. Celebrans: ks. dr Wojciech Pęcherzewski, diakon: ks. Paweł Jędrzejewski.

Zdjęcia: p. Izabela Tomasiewicz.