Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej

18 IV 2019 r.

Celebrans: ks. Michał Gałus, diakon: ks. Patricious Neonnub, subdiakon: ks. Piotr Świerczek, subdiakon krucyferariusz: ks. Paweł Jędrzejewski

Zdjęcia: dr Alena Androsik