Wielka Sobota

Liturgia Wigilii Paschalnej. Celebrans: ks. dr Wojciech Pecherzewski, diakon: ks. dr Piotr Paćkowski, subdiakon: ks. Paweł Jędrzejewski.

Za wykonanie zdjęć dziękujemy p. Grzegorzowi.