Wielka Sobota A.D.2024

Błogosławieństwo pokarmów i Liturgia Wigilii Paschalnej

Zdjęcia: Mateusz Prus