Małżeństwo

Opracowano w oparciu o:

Mszał Rzymski, [Przeklad polski i objaśnienia opracowali o.o. benedyktyni z opactwa tynieckiego] Poznań 1963.

Collectio Rituum continens excerpta e Rituali Romano Ecclesiis Poloniae adaptato, Katowice 1963.

 

1. Obrzędy wstępne

Kapłan wraz z ministrantami podchodzi do stopni ołtarza. Wierni KLĘKAJĄ razem z kapłanem i ŚPIEWAJĄ hymn, który on intonuje.

PO PIERWSZEJ STROFIE WSZYSCY WSTAJĄ.

Hymn

1.Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia,

Que tu creasti pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,

Altissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, caritas,

Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,

Dignus paternae dexterae,

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus:

Infunde amorem cordibus:

Infirma nostri coporis

Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellans longinus,

Pacemque dones protinus:

Ductore sic te previo

Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium,

Teque utriusque Spiritum

Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,

Et Filio, qui a mortuis

surrexit, ac Paraclito,

In saeculorum saecula.

Amen.

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz,

Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczenie naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedmiokroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu co pociesza nas,

Niech hołd wieczysty płynie chwał. Amen.

Modlitwa

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W. I odnowisz oblicze ziemi.

K. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego ; daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe : i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Błogosławieństwo obrączek.

Kapłan podchodzi do ołtarza, staje po stronie Ewangelii, i odwraca się ku narzeczonym.

S. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

M. Qui fecit caelum et terram.

S. Domine, exaudi orationem meam.

M. Et clamor meus ad te veniat.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Oremus. Creator et conservator gene-ris humani, dator gratiae spiritualis, conditor salutis aeternae ; quaesumus, benedicere digneris hos anulos, quos nos in nomine tuo sancto benedicimus : ut qui eos portaverint, in tua pace consistant, in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant, crescant et senectant atque multipli-centur in longitudinem dierum. Per Christum Dominum nostrum.

M. Amen

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się. Stwórco i zachowawco rodzaju ludzkiego, Dawco łaski Ducho-wej i sprawco zbawienia wiecznego, prosimy Cię ; racz pobłogosławić te obrączki, które błogosławimy w święte imię Twoje. Niech ci, którzy będą je nosić, trwają w twym pokoju, zgadzają się z Twoją wolą, żyją i wzrastają w Twojej miłości i niech się doczekają podeszłego wieku, a poprzez liczne potomstwo niechaj sięgają w daleką przyszłość. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Kapłan skrapia wodą święconą obrączki, poczym ministranci odkładają je na ołtarz.

2. Scrutinium

Narzeczeni podchodzą do ołtarza. Kapłan pyta po polsku narzeczonych o wolę zawarcia małżeństwa.

K. N., czy chcesz dobrowolnie i bez przymusu pojąć za małżonkę tę N., którą tu widzisz?

Ny Chcę.

K. Czy chcesz wytrwać w tym związku w dobrej i złej doli, dopóki śmierć was nie rozłączy?

Ny Chcę.

K. Czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzył?

Ny Chcę.

K. N., czy chcesz dobrowolnie i bez przymusu pojąć za małżonka tego N., którego tu widzisz?

Na Chcę.

K. Czy chcesz wytrwać w tym związku w dobrej i złej doli, dopóki śmierć was nie rozłączy?

Na Chcę

K. Czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzył?

Na Chcę.

3. Zawarcie małżeństwa

K. Podajcie sobie prawe dłonie.

Kapłan przewiązuje dłonie narzeczonych stułą układając ją na kształt krzyża.

K. Aby zawrzeć święty związek małżeński, powtarzajcie za mną słowa przysięgi.

Ny JA, N. BIORĘ CIEBIE, N. ZA MAŁŻONKĘ I ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ, ORAZ, ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI TAK MI DOPOMÓŻ, PANIE BÓŻE WSZECHMOGĄCY I WSZYSCY ŚWIĘCI.

Na JA, N. BIORĘ CIEBIE, N. ZA MAŁŻONKA I ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ, ORAZ, ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI TAK MI DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY I WSZYSCY ŚWIĘCI.

Kapłan zdejmuje stułę z rąk nowożeńców.

4. Nałożenie obrączek

K. N. , na znak zawartego małżeństwa nałóż swojej żonie obrączkę i powtarzaj
za mną.

Żono, przyjmij tę obrączkę, znak wierności małżeńskiej w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K. N., na znak zawartego małżeństwa nałóż swojej żonie obrączkę i powtarzaj
za mną.

Ż Mężu. przyjmij tę obrączkę, znak wierności małżeńskiej w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.

K. Niech te obrączki będą wam zadatkiem błogosławieństwa niebios i pomocą
do osiągnięcia zbawienia wiecznego.

5. Potwierdzenie Małżeństwa

K. „Co Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza”. Małżeństwo, któreście między sobą zawarli, ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

6. Wezwanie wiernych i modlitwy

K. Wszystkich tu obecnych biorę na świadków, aby w razie potrzeby świadczyli o niniejszym małżeństwie, w obliczu Boga zawartym i przez Kościół zatwier-dzonym.

Módlmy się, bracia, o błogosławieństwo Boże dla nowożeńców, aby wiernie wy-pełnili to, co ślubowali.

Wierni ŚPIEWAJĄ razem z kantorem
Ps 127
Bo z pracy rąk swoich dziesz pożywał,

Szczęście osiągniesz i dobrze ci dzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny,

W zaciszu twojego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki

Dokoła twojego stołu.

Takie błogosławieństwo dla ża,

który boi się Pana

Niechaj z Syjonu Pan cię błogosławi,

Byś widział pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia.

Abyś oglądał dzieci twoich synów,

Pokój nad Izraelem!

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku teraz i zawsze,

I na wieki wieków . Amen.

S. Kyrie eleison

M. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

 K. Panie zmiłuj się.

W. Chryste zmiłuj się, Panie zmiłuj się.

K. Módlmy się, jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

K. Zachowaj sługi swoje.

W. Którzy w Tobie, Boże mój, pokładają nadzieję.

K. Ześlij im, Panie, pomoc z przybytku Swego.

W. I ze Syjonu racz ich bronić.

K. Bądź im o Panie wieżą obronną.

W. Przeciw zakusom nieprzyjaciela.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją .

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z Wami.

W. I z Duchem Twoim.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wejrzyj na te sługi Swoje i wspieraj łaskawie związek, który ustanowiłeś dla rozkrzewiania rodzaju ludzkiego. Niech ci, którzy za sprawą Twoją się łączą, przy Twojej pomocy szczęśliwie wytrwają.
Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.